bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Środki ochrony indywidualnej (w skrócie SOI):


Artykuł o środkach ochrony indywidualnej Pawłowski BHP ppoż.

Środki ochrony indywidualnej-

zgodnie z zapisami Ustawy Kodeks pracy, pracodawca zobowiązany jest do nieodpłatnego dostarczenia środków ochrony indywidualnej, które chronią pracownika przed niebezpiecznymi oraz szkodliwymi dla zdrowia czynnikami środowiska pracy. Dodatkowo, zobowiązany jest on do informowania pracownika o sposobach posługiwania się tymi środkami. Ważne jest to, ażeby przekazane środki ochrony indywidualnej rzeczywiście chroniły pracownika przed występującymi zagrożeniami oraz spełniały wymagania określone w systemie oceny zgodności (określonych w odrębnych przepisach).

Środki ochrony indywidualnej stosuje się w przypadku, kiedy nie można chronić pracowników przed negatywnymi następstwami czynników środowiska pracy z wykorzystaniem środków ochrony zbiorowej (mających pierwszeństwo w stosowaniu). Środki te powinny być dostarczone pracownikowi przed rozpoczęciem pracy.

Ilość możliwych do wymieniania rodzajów środków ochrony indywidualnej jest na tyle duża, że nie ma sensu omawiać ich wszystkich w niniejszym rozdziale. W przypadku pytań- zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub bezpośrednio w naszym biurze. Chętnie pomożemy w ich doborze.

Z pewnością rodzaje środków ochrony indywidualnej, podobnie jak wydana odzież robocza, powinna dla poszczególnych stanowisk pracy zostać określona w tabeli norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony. Ponadto wykaz ten powinien również zawierać informacje odnośnie czasookresu (tzn. jak długo dany przedmiot może być użytkowany), a po jego przekroczeniu powinno się go wymienić na sprawny. Środki ochrony indywidualnej powinny być przeznaczone do osobistego użytku. W wyjątkowych przypadkach środek ochrony indywidualnej może być używany przez więcej niż jedną osobę, o ile zastosowano działania wykluczające niepożądany wpływ takiego użytkowania na zdrowie lub higienę użytkowników. Niezwykle ważnym dokumentem, towarzyszącym wydanej tabeli norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony- opracowane zasady wydawania środków ochrony indywidualnej.

Zgodnie z wymogami prawnymi, to pracodawca ustala rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz na których stanowiskach pracy ich stosowanie jest niezbędne. Dodatkowo pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia ich prania, konserwacji, naprawy, odpylania i odkażania (w zależności od przypadku).
Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, które uległy skażeniu środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi, były przechowywane wyłącznie w miejscu przez niego wyznaczonym. Powierzanie pracownikowi prania, konserwacji, odpylania i odkażania tych przedmiotów, jest niedopuszczalne.

Jeśli chcesz skonsultować się ze mną w zakresie doboru odpowiednich środków ochrony dla pracowników, zapraszam do zapoznania się z ofertą (lewa górna część strony).