bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Analiza stanu BHP- jak przygotować?


Przynajmniej raz w roku należy sporządzić analizę stanu bhp

Obowiązek opracowania przynajmniej raz w roku analizy stanu bhp wynika z treści rozporządzenia dotyczącego służby bhp. Zgodnie z treścią tego rozporządzenia, w analizie stanu bhp powinny być zawarte informacje o:
Pozostałe informacje, które umieszczone zostaną w niniejszym dokumencie są dowolne. Nie zmienia to faktu, że warto się przygotować w odpowiedni sposób do jej przygotowania. Dzięki zaprezentowaniu niezbędnych informacji, pracodawca ma możliwość zorientowania się "na jakim etapie znajdują się w jego firmie" kwestie bezpieczeństwa oraz co należy zrobić, aby te warunki poprawić.

Ponadto dobra analiza stanu bhp wskazuje tendencje występujące w organizacji oraz wskaże wszelkie nieprawidłowości. Jej podstawowym zadaniem jest monitorowanie aspektów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Tak jak wspominałem, zakres informacji w analizie bhp jest właściwie dowolny, ale dobrze jest, jeśli w dokumencie będzie można odnaleźć informacje o:Ponadto przepisy nie wskazują, że analiza stanu bhp ma mieć formę pisemną. Choć z całą pewnością warto ją sporządzić na piśmie- analiza stanu bhp powinna być podpisana przez pracodawcę.

W przypadku firm, z którymi mam podpisaną umowę o stałej współpracy, analizę taką wykonuję raz do roku, w styczniu, za poprzedni rok. Istnieje również możliwość, aby analizy stanu bhp wykonywać częściej, po ustaleniach. Informacje nt. stałej współpracy można odnaleźć w zakładce znajdującej się w panelu nawigacyjnym strony.