bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

BHP przy przycince drzewa


BHP przy przycince drzewa Pawłowski BHP ppoż.

Bez wątpienia, przycinka drzew powinna być prowadzona bezpiecznie. Zwłaszcza w przypadku, kiedy podczas prac istnieje możliwość uszkodzenia czyjegoś mienia (np.: wzdłuż drogi) oraz doznania urazów przez osoby postronne (np.: tak jak na zdjęciach poniżej). Z perspektywy pracodawcy jest to ważne, gdyż to on ponosi pełną odpowiedzialność za bhp w swojej firmie. Warto jednak również pamiętać, że ta odpowiedzialność dotyczy także innych osób kierujących pracownikami oraz samych pracowników. Stąd warto poświęcić 5 min., aby zastanowić się także nad bezpieczeństwem pracy.

Poniższe fotografie przedstawiają przycinkę drzewa, która miała miejsce na wprost okien naszego biura. I niestety nie możemy powiedzieć, że prace te były prowadzone w sposób prawidłowy. Pierwszą rzeczą, której zabrakło, to odpowiednie wygrodzenie strefy niebezpiecznej. Ma to o tyle znaczenie w tym przypadku, że bez problemu poniżej prowadzonych prac mogą przemieszczać się osoby postronne, które przechodzić będą po chodniku. Nie chcemy nawet myśleć co by się stało w przypadku, kiedy na osobę postronną spadłby fragment obcinanego drzewa. Dodatkowo nie bez znaczenia jest również odpowiednie oznakowanie tej strefy znakami informującymi o zakazie wstępu. Ponadto w przypadkach, kiedy nie ma pełnej pewności co do stosownego zachowania się postronnych osób, warto zapewnić nadzór nad tym, aby te osoby nie wchodziły mimo prawidłowego oznakowania strefy niebezpiecznej.

Drugą kwestią, którą należy poruszyć w omawianym przypadku jest brak stosowania środków ochrony przez pracowników poniżej oraz w koszu. Już nie pierwszy raz oglądaliśmy filmiki, jak pracownicy wypadają z kosza w przypadku, kiedy doszło do jego awarii. A jak widać na zdjęciach, stosowany sprzęt również jest już wiekowy. Zapraszamy do obejrzenia filmiku, który poniżej przedstawiamy- przypominamy, że dwaj Panowie zostali odwiezieni do szpitala. Jeden był w stanie ciężki, a nie spadli oni z dużej wysokości.Niestety pracownicy mimo, że chcą być bezpieczni w pracy, dość często nie stosują środków ochrony. I tutaj jest ogromna rola osób kierujących pracownikami- aby byli świadomi po co są te środki oraz aby potrafili wyegzekwować ich stosowanie przez pracowników. Nazbyt często pobłażliwość wobec wymogów BHP przynosi negatywne skutki.

bhp przy przycince drzewa Pawłowski BHP ppoż.bhp przy przycince drzewa Pawłowski BHP ppoż.bhp przy przycince drzewa Pawłowski BHP ppoż.bhp przy przycince drzewa Pawłowski BHP ppoż.bhp przy przycince drzewa Pawłowski BHP ppoż.bhp przy przycince drzewa Pawłowski BHP ppoż.bhp przy przycince drzewa Pawłowski BHP ppoż.