bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Bezpieczni w pracy


Ciekawe rusztowanie


Artykuł o ciekawym rusztowaniu Pawłowski BHP ppoż.

Przypadki rozwiązań konstrukcyjnych rusztowań mogą być bardzo interesujące. I tak właśnie jest w tym przypadku. Niestety fotografia nie jest najlepszej jakości, za co na wstępnie przepraszamy- choć już raczej innej posiadać nie będziemy dla omawianego przypadku. Już na pierwszy rzut oka widać, że rusztowanie to zostało wzniesione przez profesjonalistów :).

Praca na tym rusztowaniu została wstrzymana, ze względu na zagrożenia, jakie powoduje dla pracowników. Choć nie tylko one w tym przypadku było problematyczne. Uwagę należało również zwrócić na dojście do stanowiska pracy. Rusztowanie zostało wzniesione oraz odebrane (zielona kartka) bez specjalnych wytycznych dotyczących jego użytkowania. I tutaj uwaga dla osób kierujących pracownikami- to, że rusztowanie zostało dopuszczone do pracy nie znaczy, że można z niego korzystać (zawsze warto dokonać oględzin rusztowania przed rozpoczęciem pracy). Jeśli będzie to konieczne, pracę należy przerwać i zlecić wykonanie stosownych czynności, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.

Opis tego co widać na zdjęciach: brak odpowiednich balustrad, brak bezpiecznych ciągów komunikacyjnych oraz podest, który składał się z dwóch desek położonych na konstrukcji rusztowania o nieznanej wytrzymałości oraz bez żadnego przytwierdzenia do konstrukcji rusztowania (brak wymaganej stabilności podestu).