bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Dokumentacja pokontrolna


kontrola pip pis dokumentacja Pawłowski BHP ppoż.

W przypadku wydanych decyzji pokontrolnych pracodawca zobowiązany jest do ich wykonania. Ważnym aspektem jest również poinformowanie instytucji (np.: Inspekcji Pracy lub Inspekcji Sanitarnej lub Państwowej Straży Pożarnej) o realizacji tych decyzji lub terminu ich realizacji. Oferujemy doradztwo w zakresie wydanych decyzji pokontrolnych oraz opracowania niezbędnej dokumentacji (gotowej do wysłania).

Ponadto zapraszamy Państwa do skorzystania z usług w zakresie realizacji kontroli wewnętrznych wykonywanych przed kontrolą organizowaną przez instytucje zewnętrzne (zgodnie z obowiązkiem zapewnienia systematycznego nadzoru nad warunkami bhp), które pozwalają na podjęcie trafnych działań w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz zapewnią mniejszą dawkę stresu podczas wizyty pracowników PIP lub PIS. Do każdej kontroli wewnętrznej opracowujemy niezbędną dokumentację, która wskazuje ewentualne niedociągnięcia wraz z objaśnieniem i podstawą prawną. Dokumentacja ta udostępniana jest tylko zainteresowanemu podmiotowi.