bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Gaśnice


Czy każdy budynek powinien być wyposażony w gaśnice? Tak!


Artykuł o gaśnicach Pawłowski BHP ppoż.

Każdy budynek powinien zostać wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy— gaśnice. Z całą pewnością gaśnice powinny być użyte w przypadku, kiedy dojdzie do pożaru niewielkich rozmiarów. Ważne jest również, aby używać gaśnic, które są odpowiednie do danej grupy pożaru. Najczęściej spotykanymi gaśnicami są ABC (zawierające proszek gaśniczy) o różnej wielkości zbiornika pod stałym ciśnieniem, którymi możemy gasić pożary typu A, B i C. Symbole znajdujące się na gaśnicach odpowiadają grupom pożarów. Pożary zostały podzielone na grupy:  • A - materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli;
  • B - cieczy i materiałów stałych topiących się;
  • C - gazów;
  • D - metali;
  • F - tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych.


Przepisy w sposób szczegółowy określają, jaką ilość gaśnic należy zainstalować w budynku. I z całą pewnością nie powinno się zmniejszać tej ilości. Większość dostępnych gaśnic na rynku może być „użytkowana”, a właściwie jest przygotowana do użycia do 5 lat od daty produkcji, choć jest jedna marka gaśnic, której trwałość określana jest na 10 lat. Po tym terminie gaśnice te nadają się do utylizacji lub serwisu. Istotne jest również to, żeby każdą gaśnicę kontrolować nie rzadziej jak raz w roku pod kątem jej sprawności technicznej oraz warto doglądać okazyjnie. Pozwoli to upewnić się, że w przypadku, kiedy gaśnice będą potrzebne, będą funkcjonować w sposób prawidłowy.

Z całą pewnością miejsce usytuowania gaśnicy nie powinno narażać ją na uszkodzenia mechaniczne oraz promieniowanie słoneczne. W przypadku środowisk agresywnych, jej trwałość również może zostać obniżona. Z całą pewnością warto je umieszczać w miejscach ogólnie dostępnych dla przebywających w budynku osób. Przy gaśnicy należy zapewnić także dostęp, czyli nie sytuować ich pod elementami wyposażenia lub za nimi (w taki sposób umieszczać, aby nie ograniczać do nich dostępu). Więcej nt. ustytuowania gaśnic w budynku.

Na szkoleniu przeciwpożarowym przekonałem się, że ugaszenie pożaru z wykorzystaniem gaśnicy nie musi być z automatu takie proste. Stąd dobrze jest organizować szkolenia przeciwpożarowe, gdzie pracownicy lub inne osoby będą miały okazję wypróbować działanie gaśnic. Jeśli chcą Państwo skorzystać z takich szkoleń, zapraszam do zapoznania się z ofertą (panel nawigacyjny oferta szkoleń ppoż.).