bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Hydrant wewnętrzny- kilka słów


Artykuł o SEP Pawłowski BHP ppoż.

Wiele budynków wyposażonych jest w przeciwpożarową instalację wodną- czyli to co rzuca się na pierwszy „rzut oka” to hydranty.
Kiedy warto skorzystać z hydrantu? Z całą pewnością w przypadku pożaru, który nie rozgorzał. Z całą pewnością są one skutecznym narzędziem do walki z ogniem. Pamiętać jednak należy, że istnieje jedno podstawowe zagrożenie dla osób, które będą z nich korzystać. Jest nim energia elektryczna, która występuje niemal w każdym wybudowanym budynku. Skutecznym narzędziem do walki z tym zagrożeniem są przeciwpożarowe wyłączniki prądu. Wystarczy uruchomić jeden i źródło zasilania energią elektryczną jest odcięte, uniemożliwiając tym samym porażenie prądem elektrycznym osoby gaszącej pożar z wykorzystaniem środków gaśniczych na bazie wody lub innych.Z jakimi hydrantami możemy spotkać się w budynku?

  • Hydrant 25 z wężem półsztywnym o nominalnej średnicy węża 25 mm, instalowane w obiektach ZL,
  • Hydrant 33, z wężem półsztywnym o nominalnej średnicy węża 33 mm, instalowane w garażach,
  • Hydrant 52 z wężem płaskoskładanym o nominalnej średnicy węża 52 mm, instalowane w budynkach PM oraz pomieszczeniach magazynowych i technicznych w budynkach ZL jeżeli ich powierzchnia przekracza więcej 200 m2.

Ustawodawca wskazuje, że ciśnienie wody nie powinno być mniejsze jak 0.2 MPa niezależnie od rodzaju zastosowanego w obiekcie budowlanym hydrantu. Ponadto w zależności od średnicy, hydrant powinien zapewniać minimalną wydajność poboru wody:  • Hydrant 25 – 1.0 dm3/s,
  • Hydrant 33 – 1.5 dm3/s,
  • Hydrant 52 – 2.5 dm3/s.

I właśnie te dwa parametry powinny być kontrolowane przynajmniej raz na rok. Ponadto raz na 5 lat powinna być zrealizowana kontrola ciśnieniowa węży hydrantowych, które podobnie jak hydrant mogą zawieść w przypadku, kiedy będą potrzebne.

Co w przypadku, kiedy wyżej wskazane parametry nie są spełnione? Z całą pewnością należałoby podjąć działania, które pozwolą na osiągnięcie powyżej wskazanych wartości. Można to osiągnąć np. poprzez zamontowanie odpowiedniego zaworu blokującego zasilanie wodą instalacji wodnej do celów bytowych lub instalując odpowiedniej wielkości przeciwpożarowy zbiornik wodny. Jedno jest pewne- jeśli w obiekcie, którym zarządzamy są zainstalowane hydranty; dbajmy o ich sprawność techniczną. W przypadku wystąpienia pożaru mogą one umożliwić zmniejszenie kosztów w związku ze stratami podczas pożaru oraz być może uratują komuś życie!

Zapraszam również do zapoznania się z ofertą kontroli wyposażenia przeciwpożarowego (informacja w zakładce oferta; panel nawigacyjny strony).