bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego:Artykuł o SEP Pawłowski BHP ppoż.

W skrócie IBP jest niezbędnym dokumentem, tam gdzie to jest wymagane jest Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego. Przepisy w sposób wyraźny wskazują, kiedy taki dokument powinien zostać opracowany oraz wdrożony dla obiektu budowlanego. I uwaga nie ma możliwości, aby taki dokument nie był pisany pod konkretny obiekt budowlany, gdyż mnogość wymagań techniczno-budowlanych dotyczących ochrony przeciwpożarowej jest tak duża, że nie sposób opracować dokument uniwersalny. Stąd między innymi wysoka cena dokumentu. Przepisy w sposób wyraźny wskazują, jakie treści powinna zawierać zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego:Ponadto należy zwrócić uwagę, że instrukcja ta nie powinna być napisana jednorazowo, ale należy ją okresowo (nie rzadziej niż raz na dwa lata) aktualizować, a także w przypadku zmian, które mają wpływ na warunki ochrony przeciwpożarowej.
Dokument ten powinien być opracowany dla obiektów lub ich części, których kubatura lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekraczającą 1000 m sześciennych lub kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500 m sześciennych lub powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000 m kwadratowych. W przypadku obiektów lub części obiektów mniejszych niż określone powyżej, ale występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem- również należy taką instrukcję opracować i wdrożyć.
Gdzie zatem taka instrukcja powinna być przechowywana?- w miejscu dostępnym dla ekip ratowniczych (np.: w portierni wjazdu na teren zakładu pracy lub w obrębie głównego wejścia do budynku). Pamiętać należy, że użytkownicy obiektu budowlanego powinni być zapoznani z tym dokumentem.

W przypadku pytań odnośnie usługi opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego zapraszam do kontaktu 787-499-003 (lub skorzystania z formularza kontaktowego; lewa górna część strony). Więcej informacji nt. usługi opracowania IBP znajdą Państwo w zakładce oferta IBP.