bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Instrukcje przeciwpożarowe:


instrukcje przeciwpożarowe Pawłowski BHP ppoż.

Oprócz instrukcji BHP, z pewnością w zakładzie pracy powinny być dla pracowników udostępnione instrukcje dotyczące ochrony przeciwpożarowej (zwykle czerwone ramki). Zgodnie z rozporządzeniem wydanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 roku, należy udostępnić do korzystania instrukcję postępowania i alarmowania na wypadek pożaru, wraz z wykazem numerów telefonów alarmowych.

Ponadto należy stosować się do instrukcji BHP, które określają w sposób szczegółowy warunki np. eksploatacji maszyn i urządzeń, nie zapominając o wskazówkach określonych w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jeśli została ona opracowana.

Warto pamiętać, że instrukcje kupione w sklepie lub w intrenecie nie są pisane pod konkretny obiekt budowlany. W instrukcjach takich często pojawiają się błędy- co można potwierdzić ostatnim audytem ppoż. realizowanym dla jednej z opolskich firm. Jeden z punktów dotyczył instrukcji postępowania i alarmowania w przypadku pożaru.

W przypadku pytań odnośnie instrukcji przeciwpożarowych, zapraszam do kontaktu lub zapoznania się z świadczonymi usługami (lewa górna część strony).