bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Jak wybrać odpowiedzialną firmę BHP? czyli dlaczego wybierać firmę bhp odpowiedzialnie


Artykuł o SEP Pawłowski BHP ppoż.

Wybór firmy BHP, która świadczyć będzie usługi BHP jest niezwykle istotny. Na rynku jest wiele firm, które zachwalają swoje usługi. Dla klienta, może to stanowić problem- którą z nich wybrać? Tym bardziej, że ceny za poszczególne usługi bywają zróżnicowane.

Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka prosta, bo wybór odpowiedniej firmy BHP zależy również od preferencji klienta. Podczas dokonywania wyboru odpowiedniej firmy warto zwrócić uwagę na klika kwestii.

Niezmiernie ważnym aspektem, który powinien cechować firmę BHP, to zainteresowanie świadczeniem usług BHP dla swoich klientów. Brzmi dziwnie? Być może. Niemiej jednak wielu klientów, którzy zgłosili się do naszej firmy zwracało uwagę na to, że firmy outsourcingowe prócz wystawiania faktur, zupełnie się nimi nie interesują. Brzmi znajomo? Jeśli tak, to lepiej zastanowić się nad zmianą firmy. Gdyż te comiesięczne płatności to i tak pieniądze wyrzucone w błoto.

Firma, która oferuje najniższą cenę, wcale nie musi oferować odpowiedniej jakości. Dlaczego? Dobry specjalista ds. bhp oraz ochrony przeciwpożarowej nigdy nie będzie pracować za stawkę minimalnej krajowej. To z kolei przekłada się na finalny koszt usługi. Oczywiście można tutaj podjąć działania związane z zwiększeniem efektywności pracy, niemniej jednak nigdy nie uda się nam kupić Bentleya w cenie Fiata 126p. Ponadto już zbyt wiele dokumentacji firmowej poprawialiśmy lub tworzyliśmy od nowa po poprzednikach w firmach, które z takich usług skorzystały.

Firma z szablonem na klienta. Wiele firm, oferując swoje usługi nie wprowadza jakichkolwiek zmian. I nie jest to dobre podejście, tym bardziej, że okresowo wymagania prawne się zmieniają. A ponadto każda firma wymaga indywidualnego podejścia od samego sporządzenia oferty po samo świadczenie usług. I to właśnie wpływa także na to, że dla niektórych usług trudno jest opracować uniwersalny cennik. Z drugiej jednak strony dobrze jest, gdy firma, która świadczy dla nas usługi swobodnie porusza się w zagadnieniach dotyczących naszej firmy.

Na koniec ważnym aspektem jest to, żeby firma ta miała doświadczenie. Najlepiej zróżnicowane. Co potwierdzone jest w przedstawionych referencjach oraz opiniach w internecie. Jest to swoisty gwarant, że firma ta dostarczy nam usług, których naprawdę potrzebujemy.

I na czym polega trudność? Na tym, że ostateczną ocenę danej firmy można dokonać dopiero po pewnym czasie świadczenia usług. Warto jednak pamiętać, że zły wybór nie jest końcem świata. Firmę świadczącą usługi także można zmienić. A wybierając usługi abonamentowe niejako kontynuujemy jedynie określony koszt, ale przy szansie otrzymania lepszej jakości.

Stąd zachęcam także klientów do wystawiania opinii, która być może pozwoli innym na dokonanie wyboru najlepszej firmy BHP. I oby świadczenie usług BHP nie "wyglądało" jak poniższe podłączenie instalacji wodnej jednej z elektrowni:

którą firmę bhp na śląsku wybrać? Pawłowski BHP ppoż.Ponadto pamiętajmy, ze podstawową działalnością firmy BHP jest dbanie o bezpieczeństwo pracowników oraz spełnieniem wymagań Ustawodawcy. A pracownicy są największą wartością każdej firmy. Ponadto pozwoli ona uniknąć problemów prawnych podczas kontroli Inspekcji Pracy oraz innych instytucji. Więc firma ta nie może być „pierwszą lepszą z brzegu”. I warto podejść do takiej firmy jak do zatrudniania własnego pracownika.