bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor
Logo firmy Pawłowski BHP ppoż.

Dane kontaktowe i firmowe:


Tel.: 787-499-003
Adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 94/27, 41-209 Sosnowiec (zapraszamy do ustalenia terminu spotkania w naszym biurze. Usługi świadczymy przede wszystkim bezpośrednio u klienta, więc możliwe jest to, że w biurze nikogo Państwo nie zastaną).
Godziny otwarcia: poniedziałek- sobota: 08:00-16:00, niedziela 09:00-14:00. UWAGA: w sobotę oraz niedzielę usługi u klientów realizowane są po wcześniejszym umówieniu terminu.
Obszar działania firmy: przede wszystkim teren województwa oraz województw ościennych.Formularz kontaktowy


Imię i Nazwisko:

E-Mail:

Treść wiadomości:Ponadto jesteśmy także do Państwa dyspozycji na Facebook'u oraz Linkedin. Serdecznie zapraszamy.

UWAGA!
Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO informujemy, że Państwa administratorem danych osobowych jest Pawłowski BHP ppoż.. Zbierane dane osobowe służą głównie celom statystycznym oraz w związku z zapewnieniem prawidłowego kontaktu. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy jak 12 miesięcy lub do czasu likwidacji lub zgodnie z polityką prywatności lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej na piśmie za pośrednictwem adresu e-mail podanego w treści strony. Ma Pani/Pan prawo do wycofania tej zgody w dowolnym terminie oraz prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi do Organu Nadzorującego. Danych osobowych nie przekazujemy innym podmiotom, bez wyrażonej na piśmie zgody, z pominięciem przypadków określonych w przepisach prawa. Nie przekazujemy danych osobowych podmiotom mającym siedzibę poza UE. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora danych osobowych.