bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Kto ponosi odpowiedzialność za stan BHP? Czy pracownik służby bhp lub specjalista spoza zakładu pracy odpowiada za stan bhp w firmie?


Każda osoba, w pewnym zakresie odpowiada za BHP w firmie w granicach swojej odpowiedzialności. Choć najważniejszą rolę pełni tutaj pracodawca, jako osoba, która wskazana została zgodnie z zapisami Ustawy Kodeks pracy. I sytuację tą nie zmienia nawet zatrudnienie pracownika służby bhp lub zlecenie wykonanie zadań służby bhp innym osobom. Dokładnie tą kwestię reguluje:

Art. 207. K.p.

§ 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w art. 23711 § 2. [1]

Dlaczego Ustawodawca największą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy scedował na pracodawcę? ponieważ to on decyduje o organizacji stanowisk pracy oraz samego procesu pracy. Ma władzę, a każdy rodzaj władzy powinien wiązać się z odpowiedzialnością. W przypadku innych osób kierujących pracownikami; pracodawca w zakresie ich obowiązków przekazuje im część władzy, stąd wiąże się ona w dalszym ciągu z odpowiedzialnością tych osób. I osoby te również powinny zabiegać za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

A co z pracownikiem służby bhp? czy on odpowiada za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie. Służba bhp, pracownicy wykonujący zadania służby bhp oraz specjaliści spoza zakładu pracy wyłączeni są z odpowiedzialności za stan bhp w firmie. Nie zmienia to faktu, że zgodnie z wymogami prawnymi, służba bhp (lub inne osoby) powinni wypełniać swoje obowiązki w zakresie bycia "organem kontrolno-doradczym". I z całą pewnością powinniśmy zwracać uwagę na kwestie bezpieczeństwa pracy. Z czym to się wiąże? - nikt takiej osoby nie będzie rozliczać za podejmowanie decyzji, a jedynie za jakość świadczonej pracy.Jakie konsekwencje wiążą się z nieprzestrzeganiem wymagań bhp?


Tutaj należy skierować uwagę na zapisy w samym Kodeksie pracy oraz Kodeksie karnym i Kodeksie cywilnym- np.: 3 lata więzienia, grzywny itp. Ale jest coś, co jest o wiele gorsze- świadomość wyrządzonej szkody innej osobie, jeśli zdarzenie wynikało z naszych niedopatrzeń. Od strony pracownika- doznany uraz i konsekwencje w wyniku tego urazu.Pracownik, też jest odpowiedzialny za BHP


Pracowniku- nie oszukuj się. Również będziesz odpowiedzialny za kwestie związane z Twoim bezpieczeństwem. Dlaczego? Gdyż nikt nie będzie brać odpowiedzialności za to, że nie przestrzegałeś wymagań określonych w przepisach lub zasad bhp. I pracę powinieneś wykonywać w sposób rozważny.

Podsumowując


Warto korzystać z wiedzy osób zajmujących się zawodowo bezpieczeństwem i higieną pracy. Od tego jesteśmy. I osobiście nie wyobrażam sobie sytuacji, w której służba bhp, specjalista spoza zakładu pracy lub inna osoba nie pomoże w zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.