bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Kwota wynagrodzenia w ofertach pracy- projekt zmian


Artykuł o SEP Pawłowski BHP ppoż.

Obecnie pracodawcy niechętnie publikują poziom wynagrodzenia w swoich ofertach pracy. Proponowane zmiany mają wprowadzić obowiązek określenia w ofercie pracy poziomu wynagrodzenia dla danej pozycji zawodowej, którą obejmie kandydat. Obecnie projekt został skierowany do dalszych prac (do Komisji Nadzwyczajnej). Więc na dzień dzisiejszy żadnych rewolucyjnych zmian nie będzie.

Wskazuje się, że brak informacji nt. oferowanego wynagrodzenia jest niekorzystne dla najbardziej narażonych grup: młodych pracowników oraz kobiet. Projekt zmian ma duże szanse na to, że wejdzie w życie. Nie ma jeszcze określonego stanowiska rządu, ale związki zawodowe i eksperci popierają projekt. Wskazują one, że zatajanie informacji odnośnie poziomu wynagrodzenia za dany rodzaj pracy często jest wykorzystywany w celu zatrudnienia najtańszych pracowników oraz w celu ukrycia nierówności płacowych pomiędzy pracownikami.

W przypadku zmian w zasadach publikowania ofert pracy, z pewnością umieścimy stosowna informację.