bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Niebezpieczna praca na drabinie


po co mi hełm ochronny? Pawłowski BHP ppoż.

Praca na drabinie może (a właściwie jest) niebezpieczna dla pracowników. Zwłaszcza w przypadku drabin, które podobne są do tej przedstawionej na zdjęciu poniżej. I warto o tym pamiętać, że Ustawodawca przewidział także warunki, które należy spełnić, aby prawidłowo wykonać pracę z jej użyciem.

I wszystko wydawałoby się banalne. Kto z nas nie ma niewielkiej drabiny w domu? Chyba nie ma takiej osoby. Więc co tutaj może być skomplikowanego?

I tu dochodzimy do sedna. Praca na drabinie, w przypadku drabin, których wysokość przekracza 2 m oraz pracownik przebywa na wysokości powyżej 2 m wymaga spełnienia kilku podstawowych wytycznych, które określone zostały w ogólnych przepisach BHP. Z całą pewnością należy pracownika zabezpieczyć przed ewentualnym upadkiem z wysokości oraz wyposażyć go w hełm ochronny. Więc czy pracownicy wykonywali swoją pracę w sposób prawidłowy? Z pewnością nie. Co dokumentuje przedstawiona fotografia. I w przypadku upadku pracownika— odpowiedzialność nie spoczywa jedynie na pracodawcy, ale także na pracowniku, a także na osobach kierujących pracownikami.

Jaki wniosek? Taki, że takie prace najlepiej wykonywać zgodnie z wymaganiami. Gdyż w przypadku, kiedy dojdzie do wypadku, z całą pewnością zaczną się kłopoty dla samego pracownika, a także innych osób, które przynajmniej z założenia powinny uczestniczyć w procesach pracy w szczególności w zakresie spełnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.

Poniżej umieszczamy zarejestrowane przez naszego pracownika zdjęcie:

niebezpieczna praca na drabinie Pawłowski BHP ppoż.