bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Niebezpieczny montaż elementów konstrukcyjnych budynku (elementy wielkowymiarowe- stalowe lub prefabrykowane betonowe)


po co mi hełm ochronny? Pawłowski BHP ppoż.

Prace montażowe są pracami niebezpiecznymi. Dlaczego? Gdyż podczas robót budowlanych często montuje się duże elementy konstrukcyjne obiektów budowlanych— a ich transport pionowy/poziomy i sam montaż generuje duże zagrożenie dla pracowników (ponadto w przypadku, kiedy "pójdzie coś nie tak" zwykle straty w mieniu oraz ludziach są znaczne). Sam fakt, że w jednym z rozporządzeń przewidziano dla określenia wymagań BHP dla robót montażowych jeden rozdział wskazuje, że ich prawidłowy przebieg ma szczególne znaczenie.

Warto pamiętać że roboty montażowe konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych (elementy wielkowymiarowe) można montować na podstawie projektu montażu oraz planu BIOZ. Ponadto pracownicy powinni zostać zapoznani z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych (oraz posiadać stosowne potwierdzone kwalifikacje jeśli są one niezbędne). Stąd przed rozpoczęciem prac montażowych należy opracować niezbędną dokumentację oraz przedstawić wymagania BHP pracownikom.

Warto pamiętać, że roboty montażowe nie powinny być realizowane w przypadku, kiedy: prędkość wiatru przekraczaj 10m/s, przy złej widoczności oraz kiedy pracownicy nie zostali zapoznani z wymaganiami BHP i w przypadku, kiedy maszyny oraz inne urządzenia pomocnicze nie są sprawne technicznie itp. Ma to duże znaczenie dla bezpieczeństwa nie tylko pracowników, którzy roboty montażowe wykonują, ale również innych osób, zatrudnionych przy pozostałych pracach.

Poniższa fotografia przedstawia montaż belki stalowej, która będzie stanowić element konstrukcyjny wznoszonego obiektu budowlanego. Ramie jednej ze zwyżek znajduje się poniżej (bezpośrednio) pod montowaną belką. Zadać można pytanie: co by się stało w przypadku, kiedy stosowane zawiesie zostałoby rozerwane? W tym przypadku na zwyżce pracowały dwie osoby: wypadek śmiertelny i w dodatku zbiorowy?

Ciekawe jest to, czy faktycznie prace były prowadzone zgodnie z zapisami planu BIOZ oraz IBWR i planem montażu? Tego już nie wiemy— aczkolwiek warto również samemu zastanowić się czasem nad pytaniem „co by było, gdyby było?”. Warto także inwestować w służbę BHP, która faktycznie jest na budowie i wskaże, co należałoby poprawić. Dla przypomnienia: montowana belka nie spoczywała na słupach.

niebezpieczny montaż elementów konstrukcyjnych budynku Pawłowski BHP ppoż.