bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Ryzyko zawodowe


Artykuł o ocenie ryzyka zawodowego Pawłowski BHP ppoż.

Ocena ryzyka zawodowego-

jest systematycznym badaniem, którego celem jest ustalenie jakie zagrożenia występują w pracy. Proces ten pozwala na stwierdzenie, czy zagrożenia te mogą zostać usunięte, a jeśli nie- to jakie działania należy podjąć, aby minimalizować ryzyko związane z tymi zagrożeniami. Ponadto ocena ryzyka zawodowego pozwala na zweryfikowanie czy podjęto wystarczające środki ograniczające lub eliminujące zagrożenia oraz wskazuje, co należy jeszcze zrobić, w celu poprawienia bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy. Warto pamiętać, że zagrożenia, które występują w przedsiębiorstwie mogą prowadzić do wystąpienia (np.) wypadku przy pracy, a to z kolei ma przełożenie na wyniki finansowe firmy- zmniejszenie wydajności oraz pozostałe koszty (np.: odszkodowania).

Wyróżnić można kilka podstawowych metod oceny ryzyka zawodowego, niemniej jednak z naszego punktu widzenia najbardziej czytelną jest ta, która opisana została w Polskiej Normie.

Warto pamiętać, że każdy pracodawca zobowiązany jest do opracowania oceny ryzyka zawodowego. Ponadto z ryzykiem zawodowym, które występuje podczas pracy, należy zapoznać pracowników. Warto nadmienić, że ocena ryzyka zawodowego również może wpływać na nastroje panujące w firmie (pozytywnie)- pracownicy mają komplet informacji odnośnie zagrożeń, więc mają poczucie pełnego przepływu informacji pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem.

Ponadto świadomość tych zagrożeń wpływa na podejmowane działania przez pracowników, a to z kolei ma bezpośrednie przełożenie na ich bezpieczeństwo. Ponadto ważnym elementem oceny ryzyka zawodowego, jest współpraca w jej opracowaniu z pracownikami lub ich przedstawicielami. Współpraca w tym zakresie pozwala na wykonanie dobrego jakościowo dokumentu oraz daje poczucie zatrudnionym osobom, że mają realny wpływ na to, co dzieje się w zakładzie pracy.

Ważne jest, aby dokument ten nie był wytworzony tylko raz- a okresowo aktualizowany i aktualizowany w przypadkach określonych w stosowanej normie. To między innymi wpływa utrwalenie oraz zaktualizowanie świadomości zagrożeń oraz sposobów radzenia sobie z tymi zagrożeniami, a także pozwala zweryfikować trafność i skuteczność stosowanych działań profilaktycznych.
Jeśli pojawią się pytania- zachęcam do kontaktu!

Zapraszam również do zapoznania się z informacjami zawartymi w pliku pdf. Plik znajduje się tutaj. Jeśli potrzebujesz profesjonalnej oceny ryzyka zawodowego- zapraszam do zapoznania się z ofertą (górna lewa część strony).