bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Okulary ochronne, a okulary korekcyjne


Ciekawym zagadnieniem jest to, czy pracownik, który używa okularów korekcyjnych jest zobowiązany do stosowania środków ochrony narządu wzroku oraz czy w takim przypadku pracodawca ma obowiązek zapewnić środki ochrony narządu wzroku, które wyposażone zostały w szkła korekcyjne?

Z całą pewnością, podczas doboru odpowiednich środków ochrony indywidualnej należy wziąć pod uwagę fakt, że niektórzy pracownicy stosują okulary korekcyjne. Środki ochrony narządu wzroku powinny być dostosowane w tym przypadku do użytkowania ich wraz z okularami korekcyjnymi. I właściwie nie powinno być z tym problemu, gdyż na rynku jest dostępny bogaty asortyment środków ochrony indywidualnej narządu wzroku.

Powyższa odpowiedź na postawione pytania wyklucza również konieczność stosowania środków ochrony narządu wzroku, które wyposażone będą w szkła korekcyjne. Natomiast w żadnym wypadku, okulary korekcyjne nie powinny być stosowane jako okulary ochronne!