bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Osoby wyznaczone do działań gaśniczych i ewakuacji zgodnie z Ustawą Kodeks pracy


Artykuł o osobach wyznaczonych do działań gaśniczych i ewakuacji Pawłowski BHP ppoż.

Ustawa kodeks pracy w art. 209 [1] § 1 pkt. 2 wskazuje, że pracodawca zobowiązany jest do wyznaczenia osób odpowiedzialnych za działania gaśnicze oraz ewakuację (nie zapominając oczywiście o osobach, które wyznaczone są do udzielania pierwszej pomocy). Osoby te powinny być odpowiednio przeszkolone zgodnie z powierzonymi im obowiązkami. Program szkolenia tych osób powinien uwzględniać rodzaj oraz poziom występujących zagrożeń dla danej firmy. Ponadto w przypadku, kiedy pracodawca uchyla się od tego obowiązku, naraża się na otrzymanie kary podczas prowadzonej kontroli.

Jakiej wysokości można otrzymać mandat od Inspektora Pracy, który aktualnie kontroluje naszą firmę? Zgodnie z ustawą Kodeks pracy, pracodawca może skierować wniosek do sądu względem tego pracodawcy o ukaranie go grzywną od wysokości 1000 do 30000 zł. Oczywiście, z pominięciem postępowania sądowego, kwoty te są znacznie niższe, ale w dalszym ciągu jest to mało opłacalne dla pracodawcy, gdyż samo odpowiednie przeszkolenie pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej jest o wiele tańsze. Ponadto w przypadku wydania decyzji w tym zakresie oraz niezastosowania się pracodawcy do tej decyzji, na drodze postępowania egzekucyjnego pracodawca może być ukarany do 10 lub 50 tysięcy złotych w zależności od formy prawnej. W przypadku wielokrotnego nałożenia tego rodzaju grzywny ich kwoty nie mogą przekroczyć odpowiednio 50 000 zł lub 200000 zł.

Ponadto warto zwrócić uwagę na bezpieczeństwo samych pracowników- z całą pewnością nie bez znaczenia jest dla nich to, że wśród nich można odnaleźć osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Zapraszam również do zapoznania się z oferowanymi usługami (lewa górna część strony).