bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Rusztowanie- oznakowanie rusztowania (scafftag rusztowania)


Artykuł o rusztowaniach Pawłowski BHP ppoż.

Nie bez znaczenia na każdej budowie jest oznakowanie rusztowań- prócz tablicy informującej o wykonawcy rusztowania oraz dopuszczalnej masy oraz pozostałych niezbędnych informacji, którą należy umieścić na rusztowaniu ważne jest także poinformowanie pracowników o tym, czy na danym rusztowaniu zobowiązani są do stosowania środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości czy też nie. Ponadto ważne jest, aby w ogóle w sposób wyraźny dookreślić, czy na rusztowanie można wejść. Rusztowanie w końcu może być w trakcie montażu lub demontażu, co z samo siebie powoduje dodatkowe zagrożenia dla pracowników lub też z innych powodów zakazano wejścia na rusztowanie. Skutecznym rozwiązaniem są tzw. scafftagi, które skutecznie wskazują niezbędne dla pracowników informacje. I tak można wyróżnić scafftag czerwony, żółty oraz zielony. W przypadku scafftagu czerwonego, wejście na rusztowanie jest zakazane, gdyż znajduje się ono w fazie budowy lub demontażu lub też zakazano wejścia z innego powodu. Żółty scafftag informuje pracowników o konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości. Poniżej prezentujemy fotografie, które prezentują scafftagi (zdjęcia wykonane podczas jednego z obchodu bhp, informacje dotyczące firm oraz nazwiska i inne dane prawnie chronione zostały usunięte):

scafftag rusztowania czerwony Pawłowski BHP ppoż.

scafftag rusztowania zielony Pawłowski BHP ppoż.

scafftag rusztowania żółty Pawłowski BHP ppoż.Oznakowanie to powinno być umieszczone w najbliższym otoczeniu bezpiecznych ciągów komunikacyjnych rusztowania (wejścia). I ważnym jest, gdyż na wielu rusztowaniach można spotkać się z kilkoma wejściami, aby przy każdym z nich znajdował się scafftag o tym samym kolorze (z pominięciem przypadków, kiedy jest to celowe). Dlaczego? Gdyż czasem zdarza się, że pracownicy firm rusztowaniowych jedno z dwóch wejść oznakują kolorem zielonym, a następne natomiast kolorem żółtym, choć nie ma to żadnego racjonalnego uzasadnienia.

Drugim problemem jaki często pojawia się podczas pracy oraz wykorzystania tego rodzaju oznakowania, jest przekładanie scafftagów przez samych pracowników z jednego rusztowania, na drugie. Choć z tym problemem można sobie łatwo poradzić, to i tak podczas szkoleń warto zwracać uwagę pracownikom na to dlaczego takich czynności wykonywać nie wolno.

Jednak pomimo wskazanych dwóch podstawowych wad takiego rozwiązania, scafftagi są z całą pewnością skutecznym rozwiązaniem.