bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Praca na wysokości, czyli stosowanie szelek bezpieczeństwa (chroniących przed upadkiem z wysokości)


Artykuł o SEP Pawłowski BHP ppoż.

Wszędzie tam, gdzie nie można zastosować środków ochrony zbiorowej, pracownicy powinni stosować środki ochrony indywidualnej. Jest to jedna z podstawowych zasad zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, która także została określona prawnie. Oczywiście rodzaj środków ochrony zależy także od rodzaju zagrożeń, które występują w procesie pracy.

W przypadku pracy na wysokości, stosuje się różne rozwiązania np.: rusztowania, tzw. faraonki itp. niemniej jednak w pewnych przypadkach nie sposób wykonać bezpiecznie pracy, jeśli pracownicy nie zostaną wyposażeni w szelki bezpieczeństwa.

Jednym z podstawowych aspektów, jest zapoznanie pracowników z prawidłowym stosowaniem szelek bezpieczeństwa. Na instruktażu czy profesjonalnym szkoleniu należy omówić wszelkie zagadnienia związane z ich stosowaniem, włączając w to metody ich oznakowania, jeśli jest to wymagane. Oczywiście przekazywane informacje powinny uwzględniać wymagania producenta.

Podczas kontroli wewnętrznych bhp organizowanych dla naszych klientów stwierdziliśmy, że dość częstym przypadkiem jest nieprawidłowe dopasowanie szelek bezpieczeństwa do pracownika, włączając w to ubranie ich „na lewą stronę” (choć wydaje się to mało prawdopodobne, a jednak spotkaliśmy się z takim przypadkiem). Dodatkowo nie jest rzadkością oznakowywanie szelek bezpieczeństwa poprzez stosowanie różnorakich napisów (np.: inicjały pracownika). Warto pamiętać, że szelki bezpieczeństwa, a właściwie ich taśmy mogą reagować z różnymi środkami chemicznymi, a z całą pewnością warto się zastanowić nad ich stosowaniem w środowisku agresywnym (np.: w pobliżu kwasów, różnorakich oparów itp.). Dlaczego?- gdyż środki te mogą osłabiać taśmy szelek bezpieczeństwa w wyniku różnorakich reakcji chemicznych.

Ponadto ciekawym przypadkiem jest również to, że (dotychczas) jeden pracownik nie zdejmował szelek bezpieczeństwa podczas wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych. Na całe szczęście przypadek ten nie dotyczył pracowników klienta, którymi opiekuje się nasz przedstawiciel na jednej z dolnośląskich budów.

Nadmienić także należy, że producenci określają „termin ważności” szelek bezpieczeństwa. Co oznacza ten termin? To, że producent przez określony czas ich użytkowania, gwarantuje, że będą one spełniać w sposób prawidłowy swoją funkcję. Nie bez znaczenia jest tutaj także sposób ich wykorzystania przez pracownika- jeśli pracownik nie będzie także o nie dbał, w takim przypadku z całą pewnością jest szansa na to, że w krótszym czasie niż to określa producent stracą one swoje właściwości ochronne.

Stąd ważne jest, aby prócz prawidłowego przeszkolenia, zapewnić odpowiedni nadzór nad realizowanymi pracami. Dlaczego? Gdyż podejmowanie takich działań, choć dla niektórych może i upierdliwe, to mogą one zwyczajnie komuś uratować życie. Dodatkowo warto dokonywać kontroli okresowej stosowanych szelek. Zwykle producenci wskazują, że kontrole takie powinny być realizowane nie rzadziej niż raz na rok, ale w niektórych przypadkach warto kontrole takie wykonywać częściej (nie wspominamy tutaj o kontroli realizowanej przez samego pracownika czy osobę kierującą pracownika bezpośrednio przed rozpoczęciem ich stosowania, gdyż uważamy to za oczywiste).

Innym ważnym aspektem jest to, że raz „użyte” szelki nie powinny być stosowane ponownie. Pod pojęciem „użyte” rozumiemy sytuację, kiedy szelki te uratowały komuś życie. Jednocześnie mamy nadzieję, że szelki bezpieczeństwa nie będą poddane najważniejszej próbie- tego życzymy wszystkim pracownikom oraz pracodawcom.

Poniżej przedstawiamy wybrane dwie fotografie, które potwierdzają przypadki, o których wspominaliśmy powyżej:

szelki bezpieczeństwa Pawłowski BHP ppoż.szelki bezpieczeństwa Pawłowski BHP ppoż.Na zakończenie zachęcamy wszystkich do zapoznania się z innymi naszymi artykułami oraz świadczonymi przez naszą firmę usługami (szczegółowe informacje w panelu nawigacyjnym strony). Zapraszamy także do zapoznania się z artykułem nt. linek bezpieczeństwa z amortyzatorem.