bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Bezpieczni w pracy


Praca na wysokości


Artykuł o pracy na wysokości bez zabezpieczeń pracowników Pawłowski BHP ppoż.

Ostatnio mieliśmy okazję uczestniczyć w obchodzie BHP z pracownikami firmy Tauron, dla której różne firmy prowadzą prace remontowe kotła na paliwo stałe, a my pełnimy zadania służby BHP dla jednego z podwykonawców.

Obchód jak obchód- nie było by nic w nim wyjątkowego poza dwoma przypadkami, kiedy pracownicy pracowali na wysokości bez zabezpieczeń (znacznie powyżej 1 m). Jako, że kocioł, który aktualnie jest remontowany podlega pod prawo energetyczne, prace te powinny być wykonywane w tzw. strefach pracy. W każdej strefie prac powinna znajdować się osoba kierująca pracownikami. Każde rozpoczęcie prac w danej strefie rozpoczynane jest tylko i wyłącznie na podstawie pisemnego zezwolenia rozpoczęcia tych prac.
Każdy z nas wie, że w przypadku pracy na wysokości należy w „jakiś” sposób zabezpieczyć pracowników przed upadkiem z tej wysokości. Niby jest to temat prosty, a jednak czasami nie jest to takie oczywiste. Z całą pewnością z pracą na wysokości nie ma żartów. Upadek już z niewielkiej wysokości (np. 1 m) może skończyć się poważnymi urazami lub śmiercią pracownika. Stąd zawsze warto (a właściwie należy) zabezpieczyć siebie lub pracownika przed taką możliwością. To z pewnością uchroni przed niepożądanymi skutkami ewentualnego upadku. Inną kwestią jest to, że pracodawca oraz osoba bezpośrednio sprawująca nadzór nad realizacją tych prac (osoba kierująca) ponoszą pełną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie wymogów bhp.

Rozmawiając z „project manager’em” firmy, dla której świadczymy usługi dowiedziałem się, że w poprzedniej firmie, w której pracował, miał już miejsce upadek pracownika z wysokości 11 m. Śmiertelny upadek. Finał był taki, że prócz śmierci pracownika, pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami „dostali na dzień dobry” zestaw zarzutów, które później były rozstrzygane w sądzie. I nie ma się co łudzić, że tłumaczenia typu „nie da się tego wykonać zgodnie z przepisami” będą w sądzie wystarczające.

Choć te zarzuty z perspektywy bhp nie są najważniejsze. Najważniejsza jest profilaktyka oraz odpowiedni nadzór nad realizacją prac. I pamiętajmy, że ten nadzór powinien być zapewniony przede wszystkim przez osoby kierujące pracowniami. Dlaczego? Gdyż to właśnie kierownicy (w tym również pracodawca), zgodnie z Kodeksem pracy zobowiązani są do zapewnienia nadzoru nad prawidłową realizacją prac i to oni częściej niż służba bhp są w miejscu wykonywania tych prac. Choć oczywiście nie sugeruję, że służba BHP nie musi nić w tym kierunku zrobić. W przypadku naszej firmy- nasze działania skupione są na profilaktyce, aby nie dochodziło do wypadków.

Niestety ze względu na zakaz wykonywania fotografii na terenie zakładu pracy (teren elektrowni) nie zamieścimy szczegółowych fotografii opisywanego przypadku, ale mamy nadzieję, że i tak ten wpis da „do myślenia” nie tylko pracodawcom i kierownikom, ale również pracownikom, którzy także odpowiedzialni są za swoją pracę oraz wykonywanie jej zgodnie z wymaganiami bhp.

Jeśli szukają Państwo firmy, która zapewni profesjonalny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem pracy zgodnie z przepisami BHP, to zapraszamy do zakładki oferta usług bhp, gdzie można zapoznać się z zakresem zadań, których z chęcią się podejmiemy. Ponadto zachęcamy do nawiązania stałej współpracy bhp, gdzie będziemy inicjatorami podejmowanych działań w zakresie ich realizacji.