bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Próbna ewakuacja:


próbna ewakuacja pracowników Pawłowski BHP ppoż.

Zgodnie z rozporządzeniem dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych oraz terenów, zarządzający obiektem budowlanym zobowiązany jest do cyklicznego organizowania praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu. Dotyczy to obiektów budowlanych, które:

  • przeznaczone są do przebywania ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami,
  • w, którym cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich itp.

W przypadku szpitali oraz zakładów karnych, zakres i obszar budynku objęty próbną ewakuacją musi być uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.

Ważne jest, aby zamiar zrealizowania próbnej ewakuacji zgłosić Państwowej Straży Pożarnej 7 dni przed planowaną datą jej przeprowadzenia. Jest to bardzo istotne, zwłaszcza w przypadku, kiedy budynek podłączony jest do systemu alarmowania o pożarze— pozwoli uniknąć niepotrzebnego przyjazdu ekipy ratowniczej po ogłoszeniu alarmu. Ponadto w niektórych przypadkach Straż Pożarna może wyrazić chęć uczestniczenia w realizowanej próbnej ewakuacji, co z całą pewnością będzie dla jej organizatorów cenne (kto jak kto, ale przedstawiciele straży pożarnej z całą pewnością dostarczą niezbędnych przydatnych wskazówek). Przebieg próbnej ewakuacji powinien zostać „oceniony”, pod kątem możliwości poprawienia jej przebiegu. Ważne jest, aby była ona przeprowadzana cyklicznie, aby utrwalić poprawne sposoby postępowania osób.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą organizacji próbnej ewakuacji (informacja w zakładce oferta próbnej ewakuacji w panelu nawigacyjnym strony). W razie dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub bezpośrednio na naszą skrzynkę e-mail.