bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Najważniejsze akty prawne BHP


Z całą pewnością poniżej zaprezentowane akty prawne powinien przeczytać każdy pracodawca oraz pracownik. Wskazane pozycje stanowią podstawowy zbiór wymagań, które powinny być spełnione niemal w każdej firmie. W przypadku pytań odnośnie treści wymogów prawnych zapraszam do kontaktu. Oczywiście wskazane akty prawne nie wyczerpują w pełni zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, ale stanowią "must have" dla wszystkich w danej firmie.