bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Najważniejsze akty prawne BHP


Poniżej przedstawione są akty prawne, będące jednym z najbardziej podstawowych zbiorów wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Stąd moim zdaniem warto korzystać z ich treści. Pamiętać należy, że pożar jest zjawiskiem, które rozprzestrzenia się bardzo szybko oraz powoduje powstanie wielu zagrożeń dla zdrowia i życia osób (pomijając straty materialne). Stąd niezwykle ważne jest, aby budynek, obiekt budowlany oraz teren był odpowiednio doposażony. Nie bez znaczenia są tutaj również wymagania, które można z całą pewnością zaliczyć do czynności administracyjnych oraz organizacyjnych.