bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Publikacje własne


Podstrona ta poświęcona jest wszelkim zagadnieniom, które dotyczą bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Mamy nadzieję, że spełni ona Państwa oczekiwania.


Poniżej przedstawiamy działy, w których umieszczamy nasze artykuły:

Warto pamiętać, że niespełnienie wymogów bhp może narazić pracodawcę na konsekwencje, które nie wynikają tylko i wyłącznie z Ustawy Kodeks pracy. Nie bez znaczenia są tutaj również regulacje doprecyzowane w takich aktach prawnych jak Kodeks karny oraz Kodeks cywilny (odpowiednio art. 220 Kk oraz art. 444 § 1-3 Kc). Czy tylko pracodawca?- pracowniku, pamiętaj również, że jeżeli nie będziesz przestrzegać wymagań bhp oraz ochrony przeciwpożarowej, również możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności nie tylko na podstawie art. 108 Ustawy Kodeks pracy.

Podsumowując: najprostszą drogą do uniknięcia przykrych konsekwencji jest przestrzeganie wymogów prawnych oraz pozaprawnych bhp i ppoż. i mam nadzieję, że w tym będę miał swój mały udział.