bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Rusztowanie warszawskie:


Rusztowanie warszawskie Pawłowski BHP ppoż.

Opinie nt. bezpieczeństwa rusztowań warszawskich są podzielone. Jedni uważają ten rodzaj rusztowania za niebezpieczne, a inni nie. Na niektórych większych budowach można również spotkać się z zakazami ich stosowania. Przede wszystkim rusztowania tego typu bywają użytkowane na mniejszych budowach oraz w przypadku realizacji innych prac (np.: montowania banerów reklamowych na obiektach budowlanych itp.). Podstawową zaletą takiego rusztowania jest to, że nie generuje ono wysokich kosztów, w stosunku do innych rodzajów rusztowań oraz szybko je się montuje.

Czy rusztowania warszawskie oznakowane są znakiem CE? Nie. I na chwilę obecną nie będą, z tego powodu, że brakuje unijnych regulacji dotyczących rusztowań w zakresie oznakowania znakiem CE. Właściwie ten brak dyrektyw dotyczy wszystkich rusztowań (nowe podejście). Co oczywiście nie znaczy, że są one „z natury” niebezpieczne— są bezpieczne, o ile spełnione są wymogi producenta lub projektu oraz w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Skąd tak często spotykana negatywna opinia nt. rusztowań warszawskich?- przede wszystkim wynika ona z faktu, że rusztowania te montowane są na tzw. "chwile", przez osoby, które nie posiadają stosownych kwalifikacji do montowania rusztowań (a jest to wymóg prawny i dotyczy również tego typu rusztowań). Najczęściej rusztowania te montowane są bez kompletnych podestów, właściwej komunikacji pionowej, balustrad w ogóle lub pełnych balustrad, bez podstawek, czy kotwienia, jeśli jest to niezbędne.

Montując rusztowanie warszawskie, pamiętaj o tym, że:


  • rusztowanie takie może być montowane oraz demontowane przez osoby, posiadające odpowiednie kwalifikacje,
  • montaż oraz demontaż rusztowania należy przeprowadzać zgodnie z dokumentacją producenta lub projektem indywidualnym,
  • podłoże, na którym posadowione zostanie rusztowanie powinno być ustabilizowane oraz wyprofilowane w taki sposób, aby umożliwić odpływ wody,
  • zawsze stosować pełny pomost, o powierzchni, która jest wystarczająca do prowadzonych prac (z uwzględnieniem gromadzenia narzędzi, materiałów, odpadów itp.),
  • zapewnić właściwe piony komunikacyjne, które umożliwiają bezpieczne wchodzenie oraz schodzenie z rusztowania,
  • zapewnić właściwe, zgodne z wymogami prawnymi balustrady,
  • jeśli jest to niezbędne stosować kotwienia, odciągi, podpory,
  • w przypadku stosowania rusztowania warszawskiego jako rusztowania przejezdnego pamiętać należy o zabezpieczeniu przed przypadkowym przemieszczaniem się (bez zamierzonego działania), zakazie przemieszczania rusztowania, gdy przebywają na nim ludzie oraz przemieszczać takie rusztowanie można tylko w przypadku, kiedy kąt pochylenia spadku nie przekracza wartości 1%,
  • umieścić tablicę informacyjną z wymaganymi informacjami tj. między innymi dopuszczalne obciążenie rusztowania (pomostu).
  • powinny być sprawdzane, przez kierownika budowy lub inną uprawnioną osobę, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, które stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa. Kontrolę należy również przeprowadzić po przerwach roboczych, które trwają ponad 10 dni. Kontrole należy dokonywać okresowo- nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Oczywiście powyższe informacje nie stanowią kompletnych informacji w zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków pracy na rusztowaniach, a stanowią pewną podstawę informacji. Warto również opracować instrukcję bhp pracy z wykorzystaniem rusztowań, aby pracownicy mieli stały dostęp do niezbędnych informacji.

Na zakończenie; każde rusztowanie będzie niebezpieczne, jeśli będzie one zmontowane niezgodnie z zaleceniami producenta lub niezgodnie z projektem indywidualnym. W niektórych przypadkach można również spotkać się, mimo stosowania środków ochrony zbiorowej z obowiązkiem stosowania szelek. Dlaczego? Szelki takie z pewnością będą pomocne w przypadku, kiedy dojdzie do wypadku— łatwiej jest podjąć działania transportowania osoby poszkodowanej, która jest np.: nieprzytomna.
Jeśli potrzebujesz zapewnić na Twojej budowie odpowiedni nadzór nad warunkami BHP, zapraszamy do kontaktu (lewa górna część strony).