bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Serwer danych (dokumentacja bhp on-line)


dokumentacja bhp do pobrania Pawłowski BHP ppoż.

Klientom, którzy współpracują z nami na podstawie umowy stałej współpracy, zapewniamy dostęp 24 h/dobę do danych zgromadzonych na naszym serwerze:  • wszystkie dokumenty, które przekazywane są przez nasza firmę, archiwizujemy również na serwerze. Rozwiązanie to pozwala na wyeliminowanie ewentualnych problemów związanych z np. zagubieniem dokumentacji bhp oraz p-poż. (wystarczy ją pobrać).

  • archiwizujemy także skany dokumentacji podpisanej przez pracowników, co również zabezpiecza pracodawcę, w przypadku zagubienia dokumentacji i braku kontaktu z byłym pracownikiem przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami.


Usługa archiwizowania danych z dostępem 24h/dobę:

Za usługę nie pobieramy dodatkowych opłat, stąd z całą pewnością warto skorzystać z tego rozwiązania. Ponadto serwer umożliwia przesłanie nam plików, których wysłanie z wykorzystaniem poczty e-mail nie będzie możliwe. Dodatkowo rozwiązanie to zapewnia bezpieczeństwo dla ważnych danych, gdyż nie trzeba korzystać z usług firm trzecich (np. stron oferujących możliwość wymiany plików dostępnych w sieci internet).

Serwer umożliwia również zrealizowanie szkoleń bhp oraz szkoleń przeciwpożarowych (w części teoretycznej) on-line, gdyż zainstalowana została autorska platforma szkoleniowa.

Informujemy, że poprawiliśmy funkcjonalność naszego serwera oraz jego zabezpieczenia. W przypadku pytań- zapraszam do kontaktu.