bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Transport pionowy ładunków na budowie (upadek ładunku podczas prac transportowych)


po co mi hełm ochronny? Pawłowski BHP ppoż.

Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prac związanych z pionowym transportowaniem ładunków są niezwykle istotne. I chyba każdy z nas się z tym zgodzi, gdyż od prawidłowego przeprowadzenia prac transportowych może zależeć życie i zdrowie ludzi oraz to, czy doprowadzimy także do zniszczenia czyjegoś mienia- innych środków transportowych, ładunków oraz pozostałych elementów najbliższej przestrzeni.

Ponadto nie bez znaczenia jest tutaj wiedza oraz doświadczenie osób, które wykonują zadania hakowego oraz świadomość tych osób w zakresie powodowanych zagrożeń— gdyż osoby te odpowiedzialne są za prawidłowe umocowanie ładunku na stosowanych zawiesiach, niezależnie od ich rodzaju oraz wyznaczeniu odpowiedniej strefy zagrożenia.

W dniu wczorajszym (tj. 15.11.2019r.) jeden z hakowych, który zatrudniony został na jednej z budów przekonał się na własnej skórze, że prawidłowe podczepienie ładunku ma znaczenie. Niestety podczas transportowania ładunku (rozładowywania naczepy tira) doszło do wysunięcia się ładunku i upadku płyt betonowych na tą naczepę. Na całe szczęście nic nikomu się nie stało. I to jest ta pozytywna informacja w tej nieszczęśliwej sytuacji.

Niestety, naczepa pojazdu ciężarowego nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Na jej powierzchnie spadły dwie płyty betonowe o masie około 2 ton każda, co doprowadziło do wystrzału opon w naczepie, uszkodzenia poduszek pneumatycznych oraz wygięcia konstrukcji naczepy. Oczywiście można się tutaj rozpisywać o błędach, które zostały popełnione podczas transportu pionowego ładunku. My jednak skupimy się na jednej podstawowej kwestii, która jednak została zachowana podczas tych prac. Tj. wyznaczenie strefy niebezpiecznej oraz usunięcie postronnych osób z rejonu zagrożenia. I być może ten element uratował komuś życie.

Nazbyt często można zaobserwować prowadzenie prac transportowych z wykorzystaniem żurawi, suwnic, dźwigów oraz innego sprzętu bez wyznaczenia strefy niebezpiecznej. Bo przecież wystarczy hakowy, który ewentualnie poinformuje innych pracowników o zagrożeniu. I jest to błędne myślenie, gdyż już wiele razy w takim przypadku widzieliśmy, jak osoby postronne poruszają się bezpośrednio pod podnoszonym ładunkiem. I co by było, gdyby takie płyty spadły na jakąkolwiek osobę? Czasem warto się nad tym zastanowić.

Podstawową przyczyną upadku ładunku było nieprawidłowe jego przygotowanie do prac transportowych. Niestety dla hakowego— z całą pewnością zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe. Jednocześnie mamy nadzieję, że ta sytuacja będzie także lekcją nie tylko dla osób pracujących na tej budowie, ale dla wszystkich innych, którzy z transportem pionowym mają do czynienia.

Poniżej umieszczamy zdjęcia, choć nie oddają one w pełni zniszczeń powstałych na naczepie.

Pawłowski BHP ppoż.Pawłowski BHP ppoż.Pawłowski BHP ppoż.A tak wygląda przyczepa po usunięciu ładunku, który na nią spadł:Pawłowski BHP ppoż.Pawłowski BHP ppoż.Pawłowski BHP ppoż.