bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Upadek przedmiotów z rusztowania


upadek przedmiotów z rusztowania Pawłowski BHP ppoż.

Elementy, które mogą spaść z rusztowania (czy to materiały, narzędzia, czy elementy rusztowania) stanowią duże zagrożenie dla pracowników wykonujących swoją pracę poniżej. Zwłaszcza dotyczy to przypadku upadku przedmiotów gabarytowo podobnych do tego, które zaprezentowane zostało na fotografii obok. Choć w dalszym ciągu niebezpieczne są również mniejsze przedmioty.

Podczas obchodu bhp na jednej z budów, pracownik poinformował mnie, że około 0,5 m od niego spadł element z rusztowania. W pierwszym momencie sądziłem, że był to drobny element. Niestety, był to sporej wielkości fragment rusztowania, który w przypadku trafienia tego pracownika mógłby doprowadzić do śmierci/kalectwa, a z całą pewnością do poważnego urazu. W tym przypadku nic pracownikowi się nie stało. Dodać jeszcze należy, że przedmiot ten spadł w okolicy wejścia do windy budowlanej, gdzie zwykle przebywa więcej osób.

Dlatego prócz tempa prac, warto również zwrócić uwagę na to, czy prace te wykonywane są bezpiecznie. I nie dotyczy to tylko i wyłącznie pracowników „naszej firmy”, ale również osób zatrudnionych przez inne firmy, wykonujących swoje zadania w tym samym miejscu, czy poniżej naszych stanowisk pracy.

Jakie można w takim przypadku zastosować rozwiązania, które zabezpieczą plac budowy przed upadkiem przedmiotów z rusztowania? Do najprostszych należą różnego rodzaju pojemniki plastykowe na drobne przedmioty (np. śruby), smyczki na nadgarstku do mocowania narzędzi ręcznych, wszelkiego rodzaju pasy narzędziowe z linkami zabezpieczającymi przed upadkiem z wysokości tych narzędzi. Ponadto warto zastanowić się nad wyznaczeniem stref niebezpiecznych- odpowiednio wyznaczonych oraz oznakowanych. Po co te strefy? Mimo zastosowania najlepszych rozwiązań i tak w 100% nie jesteśmy w stanie wyeliminować przypadków upadku przedmiotów z wysokości. Dlaczego? Choćby ze względu na nieodpowiedzialność samych pracowników, ignorujących określone wymagania.

Dodamy tylko, że fotografia została wykonana telefonem komórkowym, przez samego pracownika.