bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Uprawnienia SEP


Artykuł o SEP Pawłowski BHP ppoż. Jeśli obrazek się nie wyświetlił- daj znać poprzez e-mail. Dzięki!

Czasami nie wszyscy rozumieją zagadnienia dotyczące uprawnień elektrycznych SEP. Sam ostatnio zrealizowałem szkolenie oraz egzamin, w zakresie G2E, gdyż było to niezbędne dla zapewnienia nadzoru nad wykonywanymi robotami w kotle jednej z elektrowni.

Zacznijmy od tego, że można wyróżnić dwa rodzaje "uprawnień"- eksploatacja (E) lub dozór (D). Można również wyróżnić 3 grupy uprawnień SEP'owskich:  • G1- elektryczne, które przeznaczone są dla pracowników zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych,
  • G2- energetyczne, które przeznaczone są dla pracowników zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych,
  • - gazowe, przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych.

Pamiętać należy, że każde G (1, 2 i 3) dzieli się na podpunkty, które określają konkretną czynności lub rodzaj wykonywanej pracy przy poszczególnych urządzeniach. W G1 i G2 jest 12 podpunktów, a w przypadku G3 wyróżniono 10 podpunktów (szczegółowy wykaz podpunktów znajdziesz tutaj).

Kursy, niezależnie od ich rodzaju kończą się egzaminem i prowadzone są przez jednostki szkoleniowe. Jak każdy egzamin, może się on skończyć wynikiem pozytywnym lub negatywnym. W przypadku wyniku pozytywnego, komisja egzaminacyjna ma obowiązek wydać w ciągu 14 dni świadectwo kwalifikacyjne. Warto pamiętać, że uprawnienia SEP ważne są przez okres 5 lat. Później należy je zaktualizować! o czym dość często zapominają pracownicy oraz pracodawcy.

Więcej informacji można odnaleźć tutaj.