bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Opracowanie tabeli przydziału odzieży roboczej i środków ochrony


dobór srodkow ochrony Pawłowski BHP ppoż.

W każdej firmie, kiedy jest to niezbędne, pracodawca zobowiązany jest do wydawania środków ochrony i ubrania oraz obuwia roboczego. Zgodnie z wymogami prawnymi należy opracować zasady wydawania tych przedmiotów oraz wskazać prace, na których powinny one być użytkowane. Chętnie pomożemy w dobraniu odpowiednich środków ochrony oraz opracujemy stosowną dokumentację. Warto pamiętać, że istnieją opracowane wytyczne dla rodzajów środków ochrony względem zagrożeń, które występują w procesach pracy, które podczas doboru środków ochrony powinny być uwzględnione.

W przypadku kontroli PIP lub PIS


Dokumentacja ta jest szczegółowo weryfikowana przez pracowników Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Pracy podczas kontroli, stąd dokumentacja ta może zostać zakwestionowana, w przypadku kiedy nie jest prawidłowo wykonana lub pracodawca otrzyma decyzję o jej sporządzeniu. Ponadto istotnym aspektem jest to, że w przypadku wydawania odzieży roboczej i środków ochrony pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia ich prania i konserwacji. Warto również posiadać dokumentację, która potwierdza przekazanie ubrania i obuwia roboczego oraz środków ochrony pracownikowi.Informacje nt. usługi


Ceny ustalane są indywidualnie, zależnie od poniesionego nakładu pracy. Na zakończenie, pracodawcy przekazywana jest gotowa tabela norm przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony wraz z pozostałą niezbędną dokumentacją.