bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Zapowiedziana kontrola Państwowej Straży Pożarnej? Pomożemy!


kontrola straży pożarnej Pawłowski BHP ppoż.

Jest wiele przypadków, kiedy Straż Pożarna może skontrolować wypełnienie wymogów ochrony przeciwpożarowej w Państwa firmie. Stąd proponujemy Państwu pomoc w zakresie doradztwa w wypełnianiu obowiązków nałożonych przez Ustawodawcę. Pamiętać należy, że niespełnienie wymogów ochrony przeciwpożarowej, może skończyć się nałożeniem grzywny w postępowaniu mandatowym (nie wspominając o zagrożeniu dla zdrowia i życia ludzi).

Ponadto z chęcią pomożemy w kontakcie z firmami, które świadczą usługi w zakresie instalacji wyposażenia przeciwpożarowego, projektowania instalacji przeciwpożarowej lub samego dostarczenia wyposażenia przeciwpożarowego itp.- w zależności od potrzeb.

A w przypadku kontroli- z chęcią wskażemy co należałoby poprawić przed kontrolą oraz zaprezentujemy Państwa firmę podczas czynności kontrolnych. W razie konieczności pomożemy także w opracowaniu niezbędnej dokumentacji pokontrolnej i w pozostałych niezbędnych czynnościach.Informacje o usłudze


Cena usługi ustalana jest indywidualnie, zależnie od zakresu niezbędnych do wykonania zadań oraz preferencji klienta. Zachęcamy także do jak najszybszego przekazania informacji o planowanej kontroli. Zachęcamy także do systematycznego zapewnienia nadzoru nad warunkami ochrony przeciwpożarowej w Państwa firmie. Więcej informacji można uzyskać zapoznając się z pozostałą częścią oferty.