bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Oferta przygotowania obiektu budowlanego do odbioru przez Państwową Straż Pożarną


odbiór budynku przez straż pożarną Pawłowski BHP ppoż.

W przypadku każdego nowego budynku oraz w przypadku nadbudowy, rozbudowy oraz przebudowania lub zmiany sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego, przed rozpoczęciem jego eksploatacji należy przeprowadzić odbiór, który realizowany jest przez Państwową Straż Pożarną. Straż Pożarna z całą pewnością oceniać będzie zgodność obiektu budowlanego z wymaganiami przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej- zapewnienia odpowiedniego wyposażenia przeciwpożarowego, ciągów ewakuacyjnych itp. Stąd warto, aby budynek przed właściwym odbiorem był skontrolowany w zakresie odpowiedniego oznakowania obiektu oraz niezbędnego wyposażenia przeciwpożarowego.

Proponujemy Państwu pomoc w zakresie odpowiedniego przygotowania obiektu budowlanego- oznakowanie, odpowiednie wyposażenie przeciwpożarowe, drogi pożarowe itp., co pozwoli na uniknięcie ewentualnych opóźnień w rozpoczęciu jego użytkowania, których pewnie wszyscy chcielibyśmy uniknąć.

Usługa nasza obejmuje również pomoc w zamówieniach odpowiedniego wyposażenia (np.: gaśnic) oraz ich dostarczenia w odpowiedniej ilości do miejsca zainstalowania.Informacje o usłudze


Ceny usługi ustalane są indywidualnie, biorąc pod uwagę niezbędny nakład pracy oraz dostarczone wyposażenie przeciwpożarowe. Z przygotowania obiektu zawsze przygotowujemy raport z wykonanych czynności, który przesyłamy na zakończenie świadczenia usługi.