bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu:


Artykuł o SEP Pawłowski BHP ppoż.

zgodnie z rozporządzeniem Dz.U. Nr 75, poz. 690, ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 926, przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być zainstalowany w budynku jeśli strefa pożarowa przekracza kubaturę 1000 m3 lub też kubatura strefy pożarowej jest mniejsza, ale stwierdzono obecność występowania strefy zagrożonej wybuchem.


Jakie zadanie spełnia przeciwpożarowy wyłącznik prądu?-
przeciwpożarowy wyłącznik prądu po jego użyciu odcina dopływ prądu do wszystkich obwodów elektrycznych, z pominięciem tych, które zasilają urządzenia przeciwpożarowe.

Kiedy przeciwpożarowy wyłącznik prądu będzie użyty?-
z całą pewnością w przypadku, kiedy dojdzie do pożaru lub w innych przypadkach, kiedy jego użycie będzie uzasadnione. Pamiętać należy, że powinien on być kontrolowany nie rzadziej niż raz w roku- aby zapewnić jego sprawność w każdym czasie. Ponadto przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być odpowiednio oznakowany oraz znajdować się w pobliżu głównego wejścia do obiektu.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, a awaryjne źródło zasilania-
z całą pewnością użycie przeciwpożarowego wyłącznika prądu nie powinno powodować uruchomienia drugiego źródła energii elektrycznej, za wyjątkiem zasilania, które jest źródłem energii elektrycznej dla oświetlenia awaryjnego, jeśli budynek jest w nie wyposażony.

Uwagi końcowe-
Pamiętajmy również o strażakach, którzy ryzykują życiem, aby ugasić pożar lub uporać się z innym zagrożeniem. Tak naprawdę przeciwpożarowy wyłącznik prądu instalowany jest w budynku w celu użycia go podczas gaszenia pożaru i innych sytuacji awaryjnych, aby uniknąć możliwości porażenia prądem elektrycznym.