bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Wysokość pomieszczenia pracyPrzepisy w sposób wyraźny określają, jaka powinna być wysokość pomieszczenia pracy. Informacje takie można odnaleźć w "rozporządzeniu dot. ogólnych przepisów bhp".
Wysokość pomieszczenia stałej pracy nie powinna być niższa niż:
  • 3 m w świetle - jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
  • 3,3 m w świetle - jeżeli w pomieszczeniu prowadzone są prace powodujące występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia.
Ustawodawca przewiduje możliwość obniżenia wysokości pomieszczenia stałej pracy, jeśli zastosowana zostanie  klimatyzacja oraz, jeśli na obniżoną wysokość zgodzi się państwowy wojewódzki inspektor sanitarny. Ponadto wysokość może zostać obniżona do:
  • 2,5 m w świetle- jeżeli w pomieszczeniu zatrudnionych jest nie więcej niż 4 pracowników, a na każdego z nich przypada co najmniej po 15 m3 wolnej objętości pomieszczenia; w pomieszczeniu usługowym lub produkcyjnym drobnej wytwórczości mieszczącym się w budynku mieszkalnym, jeżeli przy wykonywanych pracach nie występują pyły lub substancje szkodliwe dla zdrowia, hałas nie przekracza dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w budynkach mieszkalnych, określonych w Polskich Normach, a na jednego pracownika przypada co najmniej 15 m3 wolnej objętości pomieszczenia.
  • 2,2 m w świetle-  w dyżurce, portierni, kantorze, kiosku ulicznym, dworcowym i innym oraz w pomieszczeniu usytuowanym na antresoli otwartej do większego pomieszczenia.

Wysokość pomieszczenia czasowej pracy nie powinna być niższa niż:

  • 2,2 m w świetle - jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
  • 2,5 m we świetle - jeżeli w pomieszczeniu prowadzone są prace powodujące występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia.
W przypadku pomieszczeń, których strop jest pochyły, powyższe wymagania stosuje się do średniej wysokości pomieszczenia. Natomiast należy pamiętać, że wysokość w najniższym miejscu nie powinna być niższa niż 1,9 m.