bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Zatrudnienie nowego pracownika, a szkolenie bhp wstępne od innego pracodawcy


Artykuł o szkoleniu bhp dla pracowników agencyjnych Pawłowski BHP ppoż.

Ustawa kodeks pracy przewiduje, że szkolenie bhp wstępne może nie zostać zrealizowane przez pracodawcę w przypadku podjęcia przez pracownika pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy, bezpośrednio przed nawiązaniem z nim kolejnej umowy o pracę.
Pamiętać należy, że szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pozwala pracownikowi na zaznajomienie się z wymaganiami w zakresie bhp oraz czynnikami, które występują w środowisku pracy. Nie bez znaczenia są również opracowane zasady bhp w poszczególnych zakładach pracy. 
Wymóg zapewnienia szkolenia wstępnego bhp jest obowiązkiem każdego pracodawcy niezależnie od wielkości zatrudnienia, branży oraz formy organizacyjno-prawnej.
Ponadto organizator szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zobowiązany jest do opracowania programów szkoleń, które wskazują jaka tematyka omawiana jest podczas szkolenia. Istotne różnice mogą pojawić się podczas instruktażu stanowiskowego, pomiędzy zagadnieniami omawianymi w dwóch niezależnych od siebie zakładach pracy.
Podsumowując- zmiana pracodawcy= obowiązek przeprowadzenia szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Pamiętać również należy, że w przypadku pracowników agencyjnych, którzy przejmowani są przez zakład pracy, z takiego szkolenia według niektórych interpretacji można odstąpić, jeżeli zachowana była ciągłość zatrudnienia.

Jeśli chcesz zamówić szkolenie bhp dla Twoich pracowników, dla siebie- zapraszam do zakładki kontakt (lewa górna część strony) lub zapoznania się z ofertą szkoleń bhp.