bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Instrukcja bhp murarz/tynkarz


instrukcja bhp murarz/tynkarz Pawłowski BHP ppoż.

Opis instrukcji bhp: murarz/tynkarz często używa zapraw lub innych środków chemicznych, które sklasyfikowane są jako szkodliwe/niebezpieczne zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Ponadto sama praca może powodować (i zwykle powoduje) inne zagrożenia, które mogą doprowadzić do urazu. Stąd niezwykle ważne jest, aby praca ta realizowana była zgodnie z wymaganiami BHP. Przygotowana przez nas instrukcja bhp jest źródłem niezbędnej wiedzy odnośnie wymogów bezpiecznej pracy.

Cena: wersja pdf 15 PLN netto, wersja drukowana 18 PLN netto + 10 PLN brutto kosztów przesyłki (do 50 sztuk.). W przypadku firm, które są naszymi stałymi klientami- wszystkie instrukcje bhp są bezpłatne.

Parametry: instrukcja w formacie A4, plik *.pdf lub zalaminowana drukowana instrukcja.

Producent instrukcji: Pawłowski BHP ppoż. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 94/27 41-209 Sosnowiec, 787-499-003, formularz kontaktowy.

Jak zamówić?: wystarczy wysłać do nas listę zamawianych instrukcji bhp (wzór pliku tutaj- niezbędny jest program excel) w odpowiedzi wskażemy cenę łączną wszystkich instrukcji bhp. W celu przyśpieszenia wysyłki niezbędnych instrukcji bhp należy przesłać do nas potwierdzenie dokonania wpłaty na numer rachunku: 98 1140 2004 0000 3502 7784 4281. W innym przypadku wybrane instrukcje bhp wysyłamy po zaksięgowaniu wpłaty.

Najczęściej zadawane pytania:

  • Czy instrukcja w wersji elektronicznej może być drukowana wielokrotnie? – tak. Przesłany plik pdf z instrukcją bhp umożliwia jej wydruk wielokrotnie.
  • Jak długo będę czekać na otrzymanie instrukcji BHP? – instrukcja bhp przesyłana jest niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zamówieniu dokumentu oraz otrzymaniu wpłaty na konto bankowe.