bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Instrukcja bhp szlifierka


Nadzór nad ochroną przeciwpożarową Pawłowski BHP ppoż.

Opis instrukcji bhp: pracując z wykorzystaniem szlifierki dość często możemy mieć do czynienia z pracami pożarowo niebezpiecznymi. Stąd prócz instrukcji bhp zachęcamy również do zakupu instrukcji, która wskazuje jakie wymagania powinny być spełnione podczas realizacji prac pożarowo niebezpiecznych. Niniejsza instrukcja bhp wskazuje, które wymagania należy spełnić, aby praca wykonywana była bezpiecznie, co z całą pewnością ma duże znaczenie dla pracowników, innych osób kierujących pracownikami oraz pracodawcy. W przypadku zamówienia instrukcji, w formularzu zamówienia prosimy o dookreślenie jaką szlifierkę Państwo używacie (szlifierka do płaszczyzn/wałków i otworów/dwutarczowa/kątowa/taśmowa) to pozwoli nam na wysłanie takiej instrukcji, która właśnie jest niezbędna.

Cena: wersja pdf 15 PLN netto, wersja drukowana 18 PLN netto + 10 PLN brutto kosztów przesyłki (do 50 sztuk.). W przypadku firm, które są naszymi stałymi klientami- wszystkie instrukcje bhp są bezpłatne.

Parametry: instrukcja w formacie A4, plik *.pdf lub zalaminowana drukowana instrukcja.

Producent instrukcji: Pawłowski BHP ppoż. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 94/27 41-209 Sosnowiec, 787-499-003, formularz kontaktowy.

Jak zamówić?: wystarczy wysłać do nas listę zamawianych instrukcji bhp (wzór pliku tutaj- niezbędny jest program excel) w odpowiedzi wskażemy cenę łączną wszystkich instrukcji bhp. W celu przyśpieszenia wysyłki niezbędnych instrukcji bhp należy przesłać do nas potwierdzenie dokonania wpłaty na numer rachunku: 98 1140 2004 0000 3502 7784 4281. W innym przypadku wybrane instrukcje bhp wysyłamy po zaksięgowaniu wpłaty.

Najczęściej zadawane pytania:

  • Czy instrukcja w wersji elektronicznej może być drukowana wielokrotnie? – tak. Przesłany plik pdf z instrukcją bhp umożliwia jej wydruk wielokrotnie.
  • Jak długo będę czekać na otrzymanie instrukcji BHP? – instrukcja bhp przesyłana jest niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zamówieniu dokumentu oraz otrzymaniu wpłaty na konto bankowe.