bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Instrukcja dla bhp personelu sprzątającego


instrukcja bhp spawanie elektrodą Pawłowski BHP ppoż.

Opis instrukcji bhp: nie wszyscy wiedzą, że personel sprzątający, który zatrudniony jest w Państwa firmie wykonuje pracę, która zgodnie z przepisami BHP określana jest mianem prac szczególnie niebezpiecznych. Wynika to między innymi stąd, że często osoby te, swoją pracę wykonują na drabinach (powyżej 1 m nad poziomem podłogi). Nie bez znaczenia jest tutaj również konieczność stosowania środków chemicznych, które także mogą (i często są) zaliczane do preparatów/mieszanin sklasyfikowanych jako szkodliwe/niebezpieczne. Stąd warto dostarczyć pracownikom niezbędną instrukcję bhp, która określi wymagania, które powinny być spełnione podczas prac porządkowych.

Cena: wersja pdf 15 PLN netto, wersja drukowana 18 PLN netto + 10 PLN brutto kosztów przesyłki (do 50 sztuk.). W przypadku firm, które są naszymi stałymi klientami- wszystkie instrukcje bhp są bezpłatne.

Parametry: instrukcja w formacie A4, plik *.pdf lub zalaminowana drukowana instrukcja.

Producent instrukcji: Pawłowski BHP ppoż. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 94/27 41-209 Sosnowiec, 787-499-003, formularz kontaktowy.

Jak zamówić?: wystarczy wysłać do nas listę zamawianych instrukcji bhp (wzór pliku tutaj- niezbędny jest program excel) w odpowiedzi wskażemy cenę łączną wszystkich instrukcji bhp. W celu przyśpieszenia wysyłki niezbędnych instrukcji bhp należy przesłać do nas potwierdzenie dokonania wpłaty na numer rachunku: 98 1140 2004 0000 3502 7784 4281. W innym przypadku wybrane instrukcje bhp wysyłamy po zaksięgowaniu wpłaty.

Najczęściej zadawane pytania:

  • Czy instrukcja w wersji elektronicznej może być drukowana wielokrotnie? – tak. Przesłany plik pdf z instrukcją bhp umożliwia jej wydruk wielokrotnie.
  • Jak długo będę czekać na otrzymanie instrukcji BHP? – instrukcja bhp przesyłana jest niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zamówieniu dokumentu oraz otrzymaniu wpłaty na konto bankowe.