bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Obsługa bhp inwestycji budowlanych (nadzór bhp na budowach)


obsługa bhp inwestycji budowlanych Pawłowski BHP ppoż.

Oferujemy Państwu usługę związaną z zapewnieniem kompletnego nadzoru bhp na budowie. W zakres usługi wchodzi opracowanie niezbędnej dokumentacji bhp dla projektu budowlanego tj. (BIOZ, IBWR, instrukcji bhp i innej dokumentacji) oraz zapewnienie skutecznego nadzoru nad warunkami bhp podczas realizacji robót budowlanych.

Nasze doświadczenie zdobyliśmy na dużych projektach budowlanych (między innymi przy budowie bloków energetycznych dla elektrowni).

Budownictwo, podobnie jak górnictwo oraz rolnictwo należy do tych gałęzi gospodarki, w której statystycznie najczęściej dochodzi do wypadków. Stąd niezmiernie ważne jest, aby podejmować skuteczne działania profilaktyczne, których celem jest zmniejszenie ilości wypadków podczas robót.

Usługę tą kierujemy do firm, które realizują inwestycje budowlane przede wszystkim na terenie woj. Śląskiego oraz opolskiego, a w jej zakres wchodzi:

  • szkolenia bhp wstępne, okresowe dla pracowników oraz pracodawców, a także szkolenia wprowadzające na plac budowy,
  • opracowanie niezbędnej dokumentacji bhp w tym dokumentacji powypadkowej,
  • zapewnienie skutecznego nadzoru nad warunkami bhp,
  • doradztwo,
  • przygotowanie do kontroli oraz reprezentowanie firmy podczas kontroli PIP i PIS,
  • współpraca z wykonawcą, generalnym wykonawcą oraz innymi firmami w zakresie bhp,
  • inne zadania ustalone z klientem oraz wymaganiami prawnymi.


Cena usługi:

Koszt usługi wyceniany jest indywidualnie stąd zapraszamy Państwa do kontaktu. UWAGA: usługa związana jest także z pełnieniem bezpośredniego nadzoru podczas prowadzonych robót w z góry ustalonych terminach oraz doraźnie, w zależności od potrzeb klienta.