bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Opracowanie lub aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Sosnowiec


instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Sosnowiec Pawłowski BHP ppoż.

Jednym z ważniejszych dokumentów, który powinien zostać opracowany dla obiektów budowlanych, tam gdzie to jest wymagane to instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Dokument ten jest niezwykle ważny z perspektywy zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, gdyż zawiera niezbędne wytyczne dla każdego zarządzającego obiektem budowlanym lub użytkownika oraz innych osób, ponieważ dostarcza wszystkich potrzebnych informacji odnośnie ochrony przeciwpożarowej, w zakresie prawidłowych sposobów postępowania oraz reagowania w przypadku pożaru lub innego zagrożenia oraz pozostałych wytycznych. Instrukcja ta zawsze powinna być opracowana w taki sposób, aby była adekwatna dla danego przypadku.

Warto pamiętać, że Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego powinna być opracowana przez osoby, które posiadają potwierdzone odpowiednie kwalifikacje, zgodne z wymaganiami przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

Każda przygotowana przez nas instrukcja bezpieczeństwa pożarowego prócz treści, zawiera plany graficzne, które w przejrzysty sposób prezentują najważniejsze informacje nt. obiektu budowlanego oraz przyległego do niego terenu. Warto pamiętać, że plany te są niezwykle ważne podczas akcji ratowniczo-gaśniczej dla Straży Pożarnej.

Zakres zadań do wykonania obejmuje:

  • oględziny obiektu budowlanego i terenu,
  • opracowanie dokumentu,
  • ponowne oględziny obiektu i terenu (w celu skorygowania ewentualnych błędów),
  • przekazanie opracowanej dokumentacji,
  • na życzenie klienta wdrożenie instrukcji wraz z przeprowadzeniem szkoleń przeciwpożarowych.

Informacje o usłudze


Cena dokumentu ustalana jest indywidualnie, biorąc pod uwagę niezbędny nakład pracy. Każdy dokument podlega indywidualnemu opracowaniu.Pozostałe informacje


Więcej nt. Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego można przeczytać tutaj. Zapraszamy również do zapoznania się z przykładowymi planami graficznymi:


Zobacz również inne nasze usługi: