bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Instrukcje BHP pisane na zamówienie


instrukcje bhp Pawłowski BHP ppoż.

W każdej firmie niezbędnym elementem są instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy. Określają one najważniejsze zasady postępowania w celu zminimalizowania ryzyka wypadku. Pamiętać należy, że instrukcje te są obowiązkowe w każdym zakładzie pracy, co uregulowane zostało nie tylko w Ustawie Kodeks pracy. Z chęcią opracujemy dla Państwa instrukcje bhp w zakresie:


  • stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
  • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
  • postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
  • udzielania pierwszej pomocy.

Warto pamiętać, aby z treścią opracowanych instrukcji bhp zapoznać pracowników- jest to niezwykle ważne z perpsketywy pracodawcy oraz pracownika- gdyż dla pracodawcy poświadcza zapoznanie pracownika z niezbędnymi wymaganiami bezpiecznej pracy, a z drugiej strony, dla pracownika stanowi źródło najważniejszych informacji. Wszystkie nasze instrukcje bhp są naszego autorstwa, stąd macie Państwo pewność, ze treści w nich zawarte są zgodne z regulacjami prawnymi.Informacje o usłudze


Cena pisanych na zamówienie instrukcji BHP jest uzależniona od poniesionego nakładu pracy oraz ilości instrukcji, które należy przygotować.Dodatkowe informacje


Ponadto prowadzimy sklep z instrukcjami bhp (zakładka po lewej stronie), gdzie sprzedajemy gotowe instrukcje bhp w wersji elektronicznej oraz gotowe do zainstalowania w firmie instrukcje w formacie A4, wydrukowane oraz zabezpieczone przed zniszczeniem (zalaminowany wydruk).

Mamy nadzieję, że nasze instrukcje spełnią Państwa oczekiwania i zapraszamy do kontaktu (formularz kontaktowy, telefon lub e-mail).


Zobacz również inne nasze usługi: