bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Opracowanie procedury LOTO (Lockout i Tagout)


Opracowanie procedury LOTO Pawłowski BHP ppoż.

Czym jest LOTO? Z całą pewnością LOTO to system zabezpieczeń, zamknięć oraz oznaczeń, który ma niebagatelny wpływ na poziom bezpieczeństwa podczas prowadzonych prac. LOTO eliminuje liczne zagrożenia, które wynikają przede wszystkim z organizacji pracy na poszczególnych jej stanowiskach- przy maszynach oraz urządzeniach, które po uruchomieniu mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników.

Skrót LOTO pochodzi od angielskich słów Lockout i Tagout. System ten jest coraz bardziej popularny i coraz częściej stosowany, gdyż jest to skuteczny system zabezpieczenia przed uszkodzeniem maszyny oraz pomaga niwelować zagrożenia występujące podczas prac (np.: remontów maszyny, poprzez uniemożliwienie jej uruchomienia). W większości przypadków, system ten jest wdrażany dobrowolnie, natomiast w przypadku firm eksploatujących urządzenia energetyczne, (stosowne) rozporządzenie stawia wymóg wprowadzenia systemów bezpieczeństwa pracy- do których świetnie wpisuje się Lokout i Tagout.

Jeśli szukasz sprawdzonej procedury, która zapewni bezpieczeństwo Twoim pracownikom oraz pozwoli uchronić Twoją maszynę/urządzenie przed uszkodzeniem- zapraszamy do kontaktu w celu złożenia pytania o ofertę. Każda nasza procedura dopasowana jest indywidualnie do charakteru danej firmy, co pozwala na zmaksymalizowanie skuteczności oferowanej procedury.