bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Opracowanie/aktualizacja oceny ryzyka zawodowego


Ocena ryzyka zawodowego Pawłowski BHP ppoż.

Ustawa Kodeks pracy reguluje, że podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest dokonanie udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego. Ocena ta powinna mieć związek z wykonywaną pracą i określać niezbędne środki profilaktyczne, które zmniejszają ryzyko zawodowe. Ponadto pracodawca zobowiązany jest do poinformowania pracowników o ryzyku zawodowym.

Analiza i ocena ryzyka zawodowego jest podstawowym dokumentem, którego brak może skutkować nałożeniem grzywny przez przedstawicieli Inspekcji Pracy. Ponadto "ryzyko zawodowe" jest fundamentem dla stworzenia bezpiecznych warunków pracy w firmie.

Oferujemy opracowanie/aktualizację dokumentacji oceny ryzyka zawodowego, która spełniać będzie wszelkie wymagania prawne i jest opracowana na podstawie Polskiej Normy. Dzięki znajomości zagrożeń, jakie mogą wystąpić na poszczególnych stanowiskach pracy, dokument ten opracowujemy w maksymalnie krótkim czasie zachowując jego odpowiednią jakość.

Informacje o usłudze


Cena usługi ustalana jest indywidualnie. W przypadku pytań o ofertę prosimy o przesłanie informacji nt. rodzaju wykonywanej pracy (np.: pracownik administracyjno-biurowy) oraz informację czy pracownicy stosują środki chemiczne (oraz prosimy o podanie ich nazw handlowych) oraz jakie maszyny/urzadzenia/narzędzia. Każda nasza ocena ryzyka zawodowego opracowywana jest zgodnie z przesłanymi informacjami.

Pozostałe informacje nt. oceny ryzyka zawodowego


Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami zawartymi w pliku pdf. Plik znajduje się tutaj. Ceny ustalane są indywidualnie.