bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Oferta usługi związanej z zorganizowaniem praktycznego sprawdzenia warunków ewakuacji (próbnej ewakuacji)


Artykuł o SEP Pawłowski BHP ppoż.

Przeprowadzenie próbnej ewakuacji jest obowiązkiem nałożonym przez Ustawodawcę. Wskazał on konkretne przypadki oraz minimalną częstotliwość próbnej ewakuacji, która powinna być zorganizowana w Państwa firmie. Ponadto, jej przebieg powinien być nadzorowany i opisany stosowną dokumentacją, którą też opracujemy na zakończenie jej przebiegu.

Pamiętać należy, że zwykle próbna ewakuacja powinna być organizowana co najmniej raz na dwa lata, ale są przypadki, kiedy częstotliwość powinna być zwiększona (nie rzadziej jak raz w roku). Ewakuacja, zawsze wiąże się z wyznaczeniem bezpiecznego miejsca, gdzie gromadzić się będą pracownicy oraz inne osoby- wskażemy, gdzie takie miejsce powinno się znajdować.

Dobrym pomysłem jest również uczestnictwo przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej podczas ćwiczeń i przypominamy o konieczności przekazania informacji o planowanym terminie próbnej ewakuacji do PSP.Informacje o usłudze


Ceny ustalane sa indywidualnie, z uwzględnieniem stawianych wymagań oraz nakładu pracy. Po zakończeniu usługi przekazujemy niezbędną dokumentację, która potwierdza zrealizowanie próbnej ewakuacji. W przypadku pytań o ofertę prosimy o informację ile osób będzie uczestniczyć w praktycznym sprawdzeniu warunków ewakuacji oraz czy obiekt budowlany wyposażony jest w system sygnalizacji pożarów.