bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Oferta usługi związanej z zorganizowaniem praktycznego sprawdzenia warunków ewakuacji (próbnej ewakuacji)


Artykuł o SEP Pawłowski BHP ppoż.

Przeprowadzenie próbnej ewakuacji jest obowiązkiem nałożonym przez Ustawodawcę. Wskazał on konkretne przypadki oraz minimalną częstotliwość próbnej ewakuacji, która powinna być zorganizowana w Państwa firmie. Ponadto, jej przebieg powinien być nadzorowany i opisany stosowną dokumentacją.

Pamiętać należy, że zwykle próbna ewakuacja powinna być organizowana co najmniej raz na dwa lata, ale są przypadki, kiedy częstotliwość powinna być zwiększona (nie rzadziej jak raz w roku). Ewakuacja, zawsze wiąże się z wyznaczeniem bezpiecznego miejsca, gdzie gromadzić się będą pracownicy oraz inne osoby- wskażemy, gdzie takie miejsce powinno się znajdować.

Dobrym pomysłem jest również uczestnictwo przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej podczas ćwiczeń i przypominamy o konieczności przekazania informacji o planowanym terminie próbnej ewakuacji do PSP (jeśli jest to wymagane prawem).Informacje o usłudze


Cena usługi ustalana jest indywidualnie, z uwzględnieniem stawianych wymagań oraz nakładu pracy. Po zakończeniu usługi przekazujemy niezbędną dokumentację, która potwierdza zrealizowanie próbnej ewakuacji. W przypadku pytań o ofertę prosimy o informację ile osób będzie uczestniczyć w praktycznym sprawdzeniu warunków ewakuacji oraz czy obiekt budowlany wyposażony jest w system sygnalizacji pożarów.


Zobacz również inne nasze usługi: