bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Przeglądy stanu technicznego gaśnic (legalizacja gaśnic)


legalizacja gaśnic Pawłowski BHP ppoż.

Warto pamiętać, że gaśnice powinny być kontrolowane nie rzadziej niż raz w roku, w celu stwierdzenia czy są one sprawne technicznie i będą użyteczne w przypadku powstania pożaru. Jest to niezwykle ważne, bo chyba nikt nie chce użyć gaśnicy, która nie jest sprawna w momencie, kiedy będzie potrzebna.

Przeglądy stanu technicznego gaśnic realizujemy w siedzibie klienta, a każda kontrola potwierdzona zostaje poprzez umieszczenie tzw. kontrolki na gaśnicy oraz protokołem, w którym zawarte są wszystkie niezbędne informacje.

W przypadku stwierdzenia niesprawności gaśnicy, z chęcią pomożemy w jej wymianie lub skierowaniu do naprawy. Cena usługi ustalana jest indywidualnie, biorąc pod uwagę ilość kontrolowanych gaśnic.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami nt. przeglądów wyposażenia ppoż., klikając tutaj.Informacje o usłudze


Cena usługi ustalana jest indywidualnie, biorąc pod uwagę ilość gaśnic do sprawdzenia oraz lokalizacji firmy. W przypadku pytań o ofertę, prosimy o wskazanie ilości gaśnic, ich rodzaju oraz lokalizację firmy. Informujemy, że nie pobieramy gaśnic (kontrola realizowana jest bezpośrednio u klienta).UWAGA: informujemy, że nie obsługujemy klientów indywidualnych.