bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (szkolenia bhp)


szkolenia bhp sosnowiec Pawłowski BHP ppoż.

Obowiązkiem pracodawcy jest nie tylko zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Pracodawca zobowiązany jest również do zorganizowania szkoleń bhp wstępnych oraz okresowych, podczas których omówione zostaną zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa pracy. Warto nadmienić, że w przypadku nieodbycia szkolenia bhp przez pracownika, pracodawca może ponieść surowe konsekwencje, gdyż ponosi pełną odpowiedzialność za niezrealizowanie tego podstawowego obowiązku (np.: w przypadku wypadku). Odpowiedzialność ta wynika z art. 237 [3] Ustawy Kodeks pracy:

[...]nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.[...] Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.



Prowadzimy szkolenia:


  • szkolenia bhp wstępne i okresowe, dla: pracodawców i innych osób kierujących pracownikami; pracowników na stanowiskach robotniczych oraz adm.-biurowych i innych; służby bhp oraz osób wykonujących zadania tej służby, a także dla uczniów i praktykantów.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy realizowane są w tradycyjnej formie oraz z wykorzystaniem autorskiej platformy szkoleniowej (szkolenia bhp on-line, odnośnik do szczegółowych informacji znajduje się po lewej stronie).

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się dlaczego warto realizować szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zapraszam tutaj. Przedstawiam również plik pdf, gdzie wskazane zostały terminy szkoleń bhp okresowych, klik.

Warto pamiętać, że każde szkolenie bhp...


należy realizować na podstawie przygotowanych programów szkolenia. W przypadku ich braku, z chęcią je dla Państwa przygotujemy. Warto pamiętac, że program szkolenia bhp powinien być dostosowany do grupy szkoleniowej oraz warunków pracy w danej firmie (czyli powinien być zindywidualizowany)- np.: rodzaju stosowanych środków chemicznych itp. Jest to również dokumentacja, która podlega kontroli przez Inspekcję Sanitarną oraz Inspekcję Pracy i może zostać zakwestionowana.



Informacja nt. usługi szkoleniowej


Cena usługi ustalana jest indywidualnie, biorąc pod uwagę liczbę uczestników szkolenia. usługa szkoleniowa realizowana jest w uzgodnionym wcześniej terminie. W przypadku pytań o ofertę serdecznie prosimy o informację nt. ilości uczestników oraz rodzaju wykonywanej pracy przez te osoby. Pozwoli nam to na lepsze dopasowanie oferty do Państwa oczekiwań.