bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Szkolenia przeciwpożarowe Będzin


szkolenia przeciwpozarowe Będzin Pawłowski BHP ppoż.

Dla firm, których siedziba znajduje się w Będzinie (oraz okolicznych miejscowości) oferujemy szkolenia przeciwpożarowe, które są odpowiedzią na wymóg zapoznania pracowników z przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej. W szczególności szkolenie przeciwpożarowe powinny zrealizować osoby, które wyznaczone zostały przez pracodawcę jako osoby odpowiedzialne za działania gaśnicze oraz ewakuację zgodnie z zapisami zawartymi w Ustawie Kodeks pracy.

Najczęściej szkolenia ppoż. składają się z dwóch części- teoretycznej oraz praktycznej. W czasie trwania części teoretycznej pracownicy zostają zapoznani z wymaganiami przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. W przypadku części praktycznej, pracownicy otrzymują gaśnice (oraz ewentualnie inne wyposażenie przeciwpożarowe), które mogą użyć w celu zapoznania się z zasadami jego funkcjonowania.

W jaki sposób prowadzimy szkolenia przeciwpożarowe?

Szkolenia najczęściej realizujemy w tradycyjnej formie (osobiście), niemniej jednak możliwe jest również odbycie szkolenia przeciwpożarowego z wykorzystaniem platformy szkoleniowej oraz w formie wideokonferencji (w części teoretycznej). Część praktyczna zawsze realizowana jest osobiście na terenie siedziby Państwa firmy.

Ponadto w przypadku, kiedy dla Państwa obiektu opracowana została Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, przed rozpoczęciem szkoleń przeciwpożarowych zawsze prosimy o udostępnienie jej treści, w celu zapoznania się z wymaganiami stawianymi przez tą instrukcję oraz warunkami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej dla obiektu.

Czy moi pracownicy muszą być przeszkoleni z zakresu ochrony przeciwpożarowej?

Szkolenia przeciwpożarowe są odpowiedzią na art. 4 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 908) właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając właściwą ochronę przeciwpożarową jest obowiązany do zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi. Ponadto szczegółowe informacje znajdują się również w Państwa Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego- gdzie powinien znajdować się rozdział dotyczący właśnie zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.

Pozostałe informacje o usłudze

Cena usługi ustalana jest indywidualnie biorąc pod uwagę liczbę uczestników szkolenia przeciwpożarowego, formę szkolenia oraz to czy jesteście Państwo zainteresowani zrealizowaniem tylko części teoretycznej czy również praktycznej oraz lokalizacji firmy.


Zobacz również inne nasze usługi: