bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Szkolenia przeciwpożarowe Bytom


szkolenia przeciwpozarowe Bytom Pawłowski BHP ppoż.

Zapraszamy wszystkich pracodawców oraz pracowników na szkolenia przeciwpożarowe, które organizowane są przez naszą firmę, dla podmiotów gospodarczych, których siedziba mieści się w Bytomiu oraz okolicznych miejscowości.

Szkolenia przeciwpożarowe realizujemy najczęściej w siedzibie firmy naszych klientów- dzięki czemu nie ma konieczności przyjazdu do naszego biura (oszczędność czasu). Ponadto szkolenia przeciwpożarowe w części teoretycznej mogą być również zrealizowane z wykorzystaniem wideokonferencji lub platformy szkoleniowej (gdzie zgromadziliśmy niezbędne informacje oraz udostępniliśmy film dot. ochrony przeciwpożarowej). Natomiast część praktyczna odbywa się zawsze osobiście, gdyż prezentujemy słuchaczom zasady obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego oraz innych, jeśli zostały one zainstalowane.

Przypominamy również, że zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, pracodawca zobowiązany jest do zapoznania pracowników z przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej (dokładne zapisy można odnaleźć w art. 4 ust. 1 pkt. 6 wskazanej ustawy). I aby wspomóc Państwa w wypełnieniu tego obowiązku oferujemy usługę szkoleniową z tego zakresu.

Ponadto, w przypadku kiedy posiadają Państwo Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego, przed realizacją szkolenia przeciwpożarowego zawsze prosimy o udostępnienie tego dokumentu, w celu zapoznania się z charakterystyką obiektu, wymaganiami dot. szkoleń przeciwpożarowych oraz innych niezbędnych informacji.

Pozostałe niezbędne informacje o usłudze

Cena usługi ustalana jest indywidualnie, biorąc pod uwagę ilość szkolonych osób. Stąd prosimy o dookreślenie liczby uczestników szkolenia, a także wskazanie, czy szkolenie przeciwpożarowe ma się odbyć z wykorzystaniem naszej platformy szkoleniowej on-line. Ponadto w przypadku, kiedy dla danego obiektu budowlanego dostępna jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, niezbędne jest również zapoznanie się z jej treścią.


Zobacz również inne nasze usługi: