bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Szkolenia przeciwpożarowe Chorzów


szkolenia przeciwpozarowe Chorzów Pawłowski BHP ppoż.

Dla firm z Chorzowa również umożliwiliśmy zrealizowanie szkoleń przeciwpożarowych, które najczęściej realizujemy w siedzibie Państwa firmy. Ponadto szkolenia te można również odbyć w formie wideokonferencji oraz z wykorzystaniem naszej platformy szkoleniowej (szkolenia przeciwpożarowe on-line/przez internet, do których wystarczy tylko komputer wraz z dostępem do internetu, w części teoretycznej). Mamy nadzieję, że taka forma prowadzenia szkoleń przeciwpożarowych będzie dla Państwa wygodna.

Ponadto staramy się, aby szkolenia przeciwpożarowe były również zakończone zajęciami praktycznymi z wykorzystaniem podręcznego sprzętu gaśniczego. Podczas tej części słuchacze mają możliwość użycia gaśnicy. Dostarczone przez nas wyposażenie nie zwiększa ceny szkolenia. W przypadku, kiedy w obiekcie zainstalowane są również hydranty- zasada ich stosowania również zostaje szczegółowo omówiona.

Podczas szkoleń stosujemy techniki aktywizujące słuchaczy oraz staramy się przedstawić informacje w maksymalnie urozmaicony sposób.

Czy mam obowiązek przeprowadzenia szkoleń przeciwpożarowych?

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 908) właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając właściwą ochronę przeciwpożarową jest obowiązany do zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.

W przypadku, kiedy posiadają Państwo instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, która opracowana została przez inny podmiot, w pierwszej kolejności prosimy o jej udostępnienie, w celu zapoznania się z wymaganiami w zakresie prowadzonych szkoleń przeciwpożarowych oraz pozostałymi niezbędnymi informacjami.

Pozostałe informacje o usłudze

Cena usługi ustalana jest indywidualnie, biorąc pod uwagę ilość szkolonych osób. Stąd prosimy o dookreślenie liczby uczestników szkolenia, a także wskazanie, czy szkolenie przeciwpożarowe ma się odbyć z wykorzystaniem naszej platformy szkoleniowej on-line.


Zobacz również inne nasze usługi: